ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:

  • უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა და სტუდენტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
  • სასწავლო პროცესის შეუფერხებელი მიმდინარეობის უზრუნველყოფა დაცვისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით
  • სტუდენტებთან კონსტრუქციული ურთიერთობა და წესრიგის უზრუნველყოფა სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას
  • უნივერსიტეტის ყველა შენობა-ნაგებობის, მათში განთავსებული სასწავლო და არასასწავლო ინვენტარის, მატერიალური ფასეულობების დაცვა, მათი ლოკალიზაციის შესახებ ინფორმაციის ფლობა და დაცვის უზრუნველყოფა
  • ვიდეოთვალით ინფორმაციის მიღება და ანალიზი.
სამსახურის უფროსი: ვასილ მარგალიტაძე.
 
 
 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
☏ (+995 32) 222 00 09 (377)
security@iliauni.edu.ge

ბანერები