ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 2017

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 2017

2017 წლის 11-18 დეკემბერს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა დაინტერესებულ საზოგადოებას მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა.

საკუთარ სამეცნიერო-კვლევით პროექტები წარადგინეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევრებმა. სულ 23 სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის პრეზენტაცია ჩატარდა. პრეზენტაციების ვიდეოჩანაწერები იხილეთ ბმულზე: https://goo.gl/5mnnGE

ბანერები