ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

დავით ხითარიშვილი 
სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
✉ davit.khitarishvili@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (270)
➳ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის F105 ოთახი

თამუნა ბაუჟაძე
სტუდენტურ საქმეთა დეპარატამენტის უფროსის მოადგილე
tamuna.bauzhadze.2@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (270)
➳ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის F105 ოთახი

დავით ქურდოვანიძე
სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების კარიერული განვითარების სერვისების კოორდინატორი
Davit.kurdovanidze@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (270)
➳ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის F105 ოთახი

დავით თაბაგარი
სპორტის მიმართულების სპეციალისტი
davit.tabagari.1@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (270)
➳ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის F105 ოთახი

ნინო აღაჯანაშვილი 
 სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტის საინფორმაციო სერვისების კოორდინატორი
✉ nino.agajanashvili@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (270)
➳ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის F105 ოთახი

ქრისტინე შონია
სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული შენიშვნების რეგისტრაციის ოპერატორი
✉ kristine.shonia@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (270)
➳ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის F105 ოთახი

ანა ნიჟარაძე
სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული შენიშვნების რეგისტრაციის ოპერატორი
✉  anna.nizharadze@iliauni.edu.ge
☏ (+995 32) 222 00 09 (270)
➳ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის F105 ოთახი

 

 

 

 


ბანერები