ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განვითარების სამსახურის საქმიანობა

განვითარების სამსახურის საქმიანობა

განვითარების სამსახურის თანამშრომლები დაგეხმარებიან:

 • დონორისა და დაფინანსების წყაროს მოძიებაში ინსტიტუციონალური და კვლევითი გრანტებისთვის
 • ადგილობრივ და საერთაშორისო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თუ კერძო სექტორთან კონტაქტების დამყარებაში   
 • საგრანტო განაცხადის შედგენაში. კერძოდ:
  • კონსულტაციებს გაგიწევენ სააპლიკაციო ფორმის შევსების პროცესში;
  • საგრანტო განაცხადის საბოლოო ვერსიას შეათანხმებენ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან;
  • დაგეხმარებიან კონსორციუმის შექმნაში და დონორი ორგანიზაციის თანამშრომლებთან პარტნიორობის დამყარებაში;
  • საჭიროების შემთხვევაში შეიტანენ შესწორებებს საგრანტო განაცხადსა და ბიუჯეტში;
  • დონორთან გაგზავნამდე გადაამოწმებენ საგრანტო განაცხადის საბოლოო ვერსიას;
  • აწარმოებენ დაფინანსებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებს, მათ შორის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
  • უზრუნველყოფენ კონტრაქტის ხელმოწერას უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხრიდან;
ბანერები