ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 2016

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 2016

2016 წლის 9-23 დეკემბერს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა დაინტერესებულ საზოგადოებას მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა.

საკუთარ სამეცნიერო-კვლევით პროექტები წარადგინეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევრებმა. მოცემულ პერიოდში 35 სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის პრეზენტაცია ჩატარდა. პრეზენტაციების ვიდეოჩანაწერები იხილეთ ბმულზე: https://goo.gl/9VNjgj

ბანერები