ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შემოსავლების აღრიცხვისა და ანალიზის დეპარტამენტი

შემოსავლების აღრიცხვისა და ანალიზის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი -მაია რუაძე

ბანერები