ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური

სალომე ბილანიშვილი
სამსახურის უფროსი
☏ 995 322 220009 - 367
➳ ჩოლოყაშვილის 3/5, ოთახი E208
✉ salome.bilanishvili@iliauni.edu.ge

მაკა ლორთქიფანიძე
➳ ჩოლოყაშვილის 3/5, ოთახი E208
☏ 995 322 220009 - 367
✉ maka_lortkipanidze@iliauni.edu.ge 

მარიამ ორჯონიკიძე
➳ ჩოლოყაშვილის 3/5, ოთახი E208
☏ 995 322 220009 - 367
✉ mariam.orjonikidze.2@iliauni.edu.ge

სალომე ცქიტიშვილი
➳ ჩოლოყაშვილის 3/5, ოთახი E208
☏ 995 322 220009 - 367
salome.tskitishvili@iliauni.edu.ge

საერთაშორისო სტუდენტების დეპარტამენტი

ქეთევან ბოიკო

დეპარტამენტის უფროსი
➳ ჩოლოყაშვილის 3/5, ოთახი E208
☏ 995 322 220009 - 385
✉ ketevan.boiko@iliauni.edu.ge

თინათინ ნაკაშიძე
➳ ჩოლოყაშვილის 3/5, ოთახი E208
☏ 995 322 220009 - 385
✉ tiniko.nakashidze.1@iliauni.edu.ge 

ბანერები