ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ფუნქციები:

  • ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო რესურსების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა უნივერსიტეტის სასწავლო, კვლევით და ადმინისტრაციულ საქმიანობებში;
  • ახალი, თანამედროვე ტექნოლოგიური რესურსების დანერგვა და განვითარება საუნივერსიტეტო საზოგადოების ყველა წევრისთვის, უნივერსიტეტის ინფორმაციული რესურსების ფართო გამოყენების უზრუნველსაყოფად;
  • ელექტრონული რესურსების განვითარება და ინტერაქტიურობის დონის ამაღლება;
  • საუნივერსიტეტო საზოგადოებისთვის უნივერსიტეტის ინფორმაციულ რესურსებზე დაშვების შესაძლებლობების გაფართოება როგორც უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, ისე მისი ტერიტორიის გარეთ (დისტანციური საშუალებებით).

სამსახურის უფროსი: გიორგი ქობულაშვილი
სამსახურის უფროსის მოადგილეები: დიმიტრი გოგელია, ირინა ბაზღაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

➳ ჩოლოყაშვილის 3/5, E კორპუსი, ოთახი E211.
☏ (+995 32) 222 00 09 (500,400);
argus@iliauni.edu.ge;

სისტემა არგუსის ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახური:
argus@iliauni.edu.ge;
FACEBOOK

ბანერები