ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

 პროექტის MEDIATS: Training and Society Transformation სამუშაო შეხვედრა
ახალი ამბები
პროექტის MEDIATS: Training and Society Transformation სამუშაო შეხვედრა
საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მისი მდგრადობის მართვის უზრუნველყოფის ქსელი-REACT
ახალი ამბები
საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მისი მდგრადობის მართვის უზრუნველყოფის ქსელი-REACT
ბიომრავალფეროვნების კვლევებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში (კავკასიის სიცოცხლის ბარკოდირების პროექტი), რომელიც ხორციელდება რეგიონულ და გერმანელ მეცნიერებთან თანამშრომლობით, დააფინანსებს გერმანიის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
ახალი ამბები
ბიომრავალფეროვნების კვლევებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში (კავკასიის სიცოცხლის ბარკოდირების პროექტი), რომელიც ხორციელდება ...
დემოკრატიის განვითარება – კურსდამთავრებულთა საგრანტო პროგრამა
ახალი ამბები
დემოკრატიის განვითარება – კურსდამთავრებულთა საგრანტო პროგრამა
აკადემიური წერის პირველი ონლაინკონფერენცია
ღონისძიებები
7 ივლისი, 2020
აკადემიური წერის პირველი ონლაინკონფერენცია
ონლაინსემინარი MEDIATS პროექტის ფარგლებში
ახალი ამბები
ონლაინსემინარი MEDIATS პროექტის ფარგლებში
„შეფასების მექანიზმები უმაღლეს სასწავლებლებში ახლებური სასწავლო გარემოს ჩამოსაყალიბებლად“
ახალი ამბები
„შეფასების მექანიზმები უმაღლეს სასწავლებლებში ახლებური სასწავლო გარემოს ჩამოსაყალიბებლად“
22 მაისი, 2020
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი პროექტი Erasmus+ Jan Monnet
ტრენინგებიკონსორციუმისწევრებისთვის INTEGRITY პროექტის ფარგლებში
ახალი ამბები
ტრენინგებიკონსორციუმისწევრებისთვის INTEGRITY პროექტის ფარგლებში
პროექტის ,„სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლისა და სწავლების გამოყენებით“ (LOVEDISTANCE) პირველი ეროვნული შეხვედრა
13 მაისი, 2020
პროექტის ,„სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლისა და სწავლების გამოყენებით“ (LOVEDISTANCE) პირველი ...
პროექტის ,„სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლისა და სწავლების გამოყენებით“ (LoveDistance) პირველი სამუშაო შეხვედრა
22 აპრილი, 2020
პროექტის ,„სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლისა და სწავლების გამოყენებით“ (LoveDistance) პირველი ...
ახალი ამბები
MEDIATS: Training and Society Transformation
ბანერები