ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლა საქართველოს უნივერსიტეტებში
10 მარტი, 2021
ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლა საქართველოს უნივერსიტეტებში
DITECH -ის პირველი ეროვნული შეხვედრა
16 თებერვალი, 2021
DITECH -ის პირველი ეროვნული შეხვედრა
პროექტის EDUCATIONAL FOR DRONE კონსორციუმის შეხვედრა
10 თებერვალი, 2021
პროექტის EDUCATIONAL FOR DRONE კონსორციუმის შეხვედრა
„სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლისა და სწავლების გამოყენებით“
22 დეკემბერი, 2020
„სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლისა და სწავლების გამოყენებით“
საჯარო ლექცია „მედიაცია – დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმი საქართველოში“
2 დეკემბერი, 2020
საჯარო ლექცია „მედიაცია – დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმი საქართველოში“
„ცვლილება საკლასო ოთახში: ინოვაციური სწავლებისა და სწავლის წახალისება სტუდენტთა სასწავლო გამოცდილების გასაუმჯობესებლად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“
27 ნოემბერი, 2020
„ცვლილება საკლასო ოთახში: ინოვაციური სწავლებისა და სწავლის წახალისება სტუდენტთა სასწავლო გამოცდილების გასაუმჯობესებლად აღმოსავლეთ ...
ერაზმუსის დღეები 2020
22 ოქტომბერი, 2020
ერაზმუსის დღეები 2020
აკადემიური კეთილსინდისიერების საერთაშორისო ცენტრის სემინარი
22 ოქტომბერი, 2020
აკადემიური კეთილსინდისიერების საერთაშორისო ცენტრის სემინარი
 ერაზმუსის დღეები 2020
13 ოქტომბერი, 2020
ერაზმუსის დღეები 2020
პროექტი „ევროპის დაკავშირება პერიფერიასთან“
ახალი ამბები
პროექტი „ევროპის დაკავშირება პერიფერიასთან“
ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლა საქართველოს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში
30 სექტემბერი, 2020
ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლა საქართველოს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში
 პროექტის MEDIATS: Training and Society Transformation სამუშაო შეხვედრა
ახალი ამბები
პროექტის MEDIATS: Training and Society Transformation სამუშაო შეხვედრა
ბანერები