ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

პროექტის „კურიკულუმის რეფორმა სამოქალაქო განათლებისა და დემოკრატიის პრინციპების ხელშეწყობისათვის ისრაელსა და საქართველოში (CURE)“ მონიტორინგ-შეხვედრა
ახალი ამბები
29 ივლისი, 2021
პროექტის „კურიკულუმის რეფორმა სამოქალაქო განათლებისა და დემოკრატიის პრინციპების ხელშეწყობისათვის ისრაელსა და საქართველოში (CURE)“ ...
პროექტ LOVE DISTANCE-ის კონსორციუმის მენეჯმენტის შეხვედრა
28 ივლისი, 2021
პროექტ LOVE DISTANCE-ის კონსორციუმის მენეჯმენტის შეხვედრა
მესამე მისიის ხარისხისა და აქტუალურობის გაძლიერება საქართველოს უნივერსიტეტებში – SQUARE
ახალი ამბები
21 ივლისი, 2021
მესამე მისიის ხარისხისა და აქტუალურობის გაძლიერება საქართველოს უნივერსიტეტებში – SQUARE
მედიაციის ინსტიტუტი საქართველოში და საგანმანათლებლო სფეროს როლი მის განვითარებაში
6 ივლისი, 2021
მედიაციის ინსტიტუტი საქართველოში და საგანმანათლებლო სფეროს როლი მის განვითარებაში
ახალგაზრდული ტექნოლოგიური კლუბების ქსელის შეხვედრა
6 ივლისი, 2021
ახალგაზრდული ტექნოლოგიური კლუბების ქსელის შეხვედრა
პროექტი „მესამე მისიის ხარისხის და შესაბამისობის გაძლიერება საქართველოს უნივერსიტეტებში“
ახალი ამბები
29 ივნისი, 2021
პროექტი „მესამე მისიის ხარისხის და შესაბამისობის გაძლიერება საქართველოს უნივერსიტეტებში“
პროექტ SQUARE-ის ტრენინგის პირველი ნაწილი
29 ივნისი, 2021
პროექტ SQUARE-ის ტრენინგის პირველი ნაწილი
პროექტის „სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლისა და სწავლების გამოყენებით“ (LoveDistance) კონსორციუმის შუალედური შეხვედრა
ახალი ამბები
9 ივნისი, 2021
პროექტის „სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლისა და სწავლების გამოყენებით“ (LoveDistance) კონსორციუმის ...
ცვლილება საკლასო ოთახში: ინოვაციური სწავლებისა და სწავლის წახალისება სტუდენტთა სასწავლო გამოცდილების გასაუმჯობესებლად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში
17 მაისი, 2021
ცვლილება საკლასო ოთახში: ინოვაციური სწავლებისა და სწავლის წახალისება სტუდენტთა სასწავლო გამოცდილების გასაუმჯობესებლად აღმოსავლეთ ...
ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლა საქართველოს უნივერსიტეტებში
10 მარტი, 2021
ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლა საქართველოს უნივერსიტეტებში
DITECH -ის პირველი ეროვნული შეხვედრა
16 თებერვალი, 2021
DITECH -ის პირველი ეროვნული შეხვედრა
პროექტის EDUCATIONAL FOR DRONE კონსორციუმის შეხვედრა
10 თებერვალი, 2021
პროექტის EDUCATIONAL FOR DRONE კონსორციუმის შეხვედრა
ბანერები