ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სამუშაო შეხვედრა TURNITIN წარმომადგენლებთან პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (INTEGRITY)“ ფარგლებში
ახალი ამბები
სამუშაო შეხვედრა TURNITIN წარმომადგენლებთან პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ ...
პროექტის EDUCATIONAL FOR DRONE სამუშაო შეხვედრა
ახალი ამბები
პროექტის EDUCATIONAL FOR DRONE სამუშაო შეხვედრა
საერთაშორისო კონფერენცია ენისა და მეტყველების თერაპიაში
ახალი ამბები
საერთაშორისო კონფერენცია ენისა და მეტყველების თერაპიაში
ტრენერთა ტრენინგი ლუვენის კათოლიკურ უნივერსიტეტში
ახალი ამბები
ტრენერთა ტრენინგი ლუვენის კათოლიკურ უნივერსიტეტში
პროექტი „გარემოს დაცვის სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია სომხეთისა და საქართველოსთვის“
ახალი ამბები
პროექტი „გარემოს დაცვის სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია სომხეთისა და საქართველოსთვის“
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი პროექტი Erasmus+ Jan Monnet Networks ფარგლებში
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი პროექტი Erasmus+ Jan Monnet Networks ფარგლებში
Erasmus + პროექტის „კურიკულუმის რეფორმა დემოკრატიული პრინციპებისა და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობისათვის ისრაელსა და საქართველოში“კონსორციუმის მეხუთე შეხვედრა
26 ივლისი, 2019
Erasmus + პროექტის „კურიკულუმის რეფორმა დემოკრატიული პრინციპებისა და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობისათვის ისრაელსა და ...
სამუშაო შეხვედრა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
17 ივლისი, 2019
სამუშაო შეხვედრა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
Venture Elevator-ის ფარგლებში პროექტის მონაწილე გუნდებთან მენტორინგ-სესიები გაიმართა
ახალი ამბები
Venture Elevator-ის ფარგლებში პროექტის მონაწილე გუნდებთან მენტორინგ-სესიები გაიმართა
პროგრამის Venture Elevator გახსნა
ახალი ამბები
პროგრამის Venture Elevator გახსნა
დამატებითი ტრენინგი ეფექტური სწავლის, სწავლებისა და შეფასების მიმართულებით
ახალი ამბები
დამატებითი ტრენინგი ეფექტური სწავლის, სწავლებისა და შეფასების მიმართულებით
ინტენსიური ტრენინგკურსი შებრუნებული კლასის მეთოდოლოგიაში
ახალი ამბები
ინტენსიური ტრენინგკურსი შებრუნებული კლასის მეთოდოლოგიაში
ბანერები