ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სხვა პროექტები

სხვა პროექტები

,,შემოქმედებითი ნაპერწკალი“: სამეწარმეო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის

შემოქმედებითი ნაპერწკალი არის 5 წლიანი ინიციატივა, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს საერთაშორისო  საუნივერსიტეტო და ინსტიტუციურ პარტნიორობებს სამეწარმეო უნარებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების  განვითარებაში. პროგრამა ხორციელდება დიდ ბრიტანეთში,  საქართველოში, აზერბაიჯანში,  სომხეთში, უზბეკეთში, უკრაინაში, ყაზახეთსა და ყირგიზეთში.

პროგრამა მოიცავს სამ ძირითად ელემენტს:

  1. დიდი ბრიტანეთისა და პროგრამაში ჩართული ქვეყნების უნივერსიტეტებსა და შემოქმედებით ინსტიტუციებს შორის პარტნიორობების განვითარება  სამეწარმეო განათლების ხელშეწყობის და სამეწარმეო ცენტრების დაარსების მიზნით;
  2. სტუდენტებისთვის და შემოქმედებით ინდუსტრიაში დასაქმებულებისთვის  სამეწარმეო უნარების განვითარების ტრენინგების ჩატარება იდეების ჩამოყალიბების, ბიზნესის წამოწყების, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვისა და კრედიტების მიღების მეთოდების  შესახებ;
  3. ინგლისური ენის შესწავლის პროგრამა, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა  ციფრულ სასწავლო  პლატფორმას, ონლაინ კურსებს და მასიურ ღია ონლაინ კურსებს (MOOCs), ფოკუსირებულს სამეწარმეო ინგლისურზე.
ბანერები