ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საგრანტო განაცხადი

საგრანტო განაცხადი

შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში და სხვა ადგილობრივ საგრანტო კონკურსზე, ასევე, უნივერსიტეტის შიდა დაფინანსების მოპოვებისთვის განაცხადის წარდგენის შემთხვევაში, საპროექტო წინადადება თანხმობისთვის უნდა წარედგინოს რექტორის მოადგილეს, ხოლო საერთაშორისო საგრანტო კონკურსზე განაცხადის წარდგენის შემთხვევაში, საპროექტო წინადადება განსახილველად უნდა წარედგინოს განვითარების სამსახურს.

საგრანტო განაცხადის წარდგენის ფორმა

ბანერები