ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სამეცნიერო სტატიების კონკურსი საერთაშორისო ურთიერთობებში
კონკურსები
სამეცნიერო სტატიების კონკურსი საერთაშორისო ურთიერთობებში
ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა დოქტორანტებისათვის
ახალი ამბები
ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა დოქტორანტებისათვის
ვაისერის პროფესიული განვითარების სტიპენდია
ახალი ამბები
ვაისერის პროფესიული განვითარების სტიპენდია
ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა დოქტორანტებისათვის
14 ივნისი, 2019
ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა დოქტორანტებისათვის
კონკურსი გიოტინგენის უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის მობილობისთვის
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
კონკურსი გიოტინგენის უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის მობილობისთვის
საჯარო ლექციები თემაზე: „ევროკავშირის სამართლის საფუძვლები“
ღონისძიებები
12 ივნისი, 2019
საჯარო ლექციები თემაზე: „ევროკავშირის სამართლის საფუძვლები“
საინფორმაციო შეხვედრაზე საზღვარგარეთ სწავლისა და მუშაობის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით
ღონისძიებები
29 მაისი, 2019
საინფორმაციო შეხვედრაზე საზღვარგარეთ სწავლისა და მუშაობის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით
საჯარო ლექცია „ცენტრალური ბანკინგის სისტემა ევროპაში“
ღონისძიებები
28 მაისი, 2019
საჯარო ლექცია „ცენტრალური ბანკინგის სისტემა ევროპაში“
ბანერები