ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევების კოორდინაციის სამსახური

სამეცნიერო კვლევების კოორდინაციის სამსახური

სამეცნიერო კვლევების კოორდინაციის სამსახურის მიზანია, კოორდინირება გაუწიოს უნივერსიტეტში მიმდინარე კვლევით საქმიანობას. ამ მიზნით, სამსახური მხარს უჭერს უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებსა და ფაკულტეტებს, ასევე, აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის ინდივიდუალურ ინიციატივებს.

სამსახურის ძირითადი ამოცანებია:

  • ურთიერთობა ეროვნულ სამეცნიერო ფონდთან და შესაბამის საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის მხარდაჭერა, მათ შორის, შესაბამისი მონაცემების მართვა; 
  • კვლევის მხარდაჭერაზე მიმართული უნივერსიტეტის შიდა დაფინანსების მართვა; 
  • სახელმწიფოს მიერ სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე პროექტების მართვა.

სამეცნიერო კვლევების კოორდინაციის სამსახურის ხელმძღვანელი: ანა ხუნდაძე

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

➳ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის E 233 ოთახი
ჩოლოყაშვილის გამზირი №3/5
0162, თბილისი, საქართველო
☏(+995 32) 222 00 09 
 research.office@iliauni.edu.ge

research.iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები