ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

ანა ხუნდაძე
სამეცნიერო კვლევების კოორდინაციის სამსახურის უფროსი
 ana.khundadze@iliauni.edu.ge
 (995)322 22 00 09
 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის F211 ოთახი

ბანერები