ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პარტნიორობა

პარტნიორობა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი გაწევრიანებულია არაერთ საუნივერსიტეტო ორგანიზაციაში. უნივერსიტეტში მიმდინარე ინტერნაციონალიზაციის პროცესის განვითარების, ხარისხზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა და უნივერსიტეტში არსებული ინოვაციების ხელშეწყობის მიზნით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი თანამშრომლობს წამყვან ამერიკულ და ევროპულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, კვლევით ინსტიტუტებთან, ცენტრებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობების გვერდი. 

 

ბანერები