ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბოლონიის პროცესი

ბოლონიის პროცესი

•    ლისაბონის კონვენცია
•    უნივერსეტეტების დიდი ქარტია
•    სორბონის დეკლარაცია
•    ბოლონიის დეკლარაცია
•    გიოტებორგის დეკლარაცია
•    სალამანკის მიმართვა
•    პრაღის კომუნიკე
•    გრაცის დეკლარაცია
•    ბერლინის კომუნიკე
•    ლონდონის კომუნიკე
•    ვენა-ბუდაპეშტის დეკლარაცია
•    ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები და სახელმძღვანელო პრინციპები ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცეში
•    კვალიფიკაციის სტრუქტურა უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცისათვის (დუბლინის დესკრიპტორი)
•    კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემა (ECTS) და დიპლომების დანართი (სახელმძღვანელო)

ბანერები