ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

სალომე შედანია
სამსახურის უფროსი
☏(+995 32) 222 00 09 (316)
Salome.shedania@iliauni.edu.ge

ნათია ცხოვრებაშვილი
მთავარი სპეციალისტი
☏(+995 32) 222 00 09 (316)
natia.tskhovrebashvili@iliauni.edu.ge

მანანა სალუქვაძე
საერთაშორისო პროექტების ფინანსური მენეჯერი
☏(+995 32) 222 00 09 (316)
manana.salukvadze@iliauni.edu.ge

ბანერები