ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აღრიცხვა-ანგარიშგების სამსახური

აღრიცხვა-ანგარიშგების სამსახური

სამსახურის ფუნქცია:

  •   საბუღალტრო ოპერაციების მართვის კონტროლი 
სამსახურის უფროსი სოფიო გაჩეჩილაძე 
ბანერები