ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ძირითადი ფუნქციები:

  • უნივერსიტეტის ინტერესებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით, საზოგადოებაში მისი პოპულარობის ხარისხის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა და ორგანიზება;
  • უნივერსიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილი მნიშვნელოვანი ღონისძიებების, პროგრამებისა და პროექტების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის ხარისხის ზრდა.
  • უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისა და ფაკულტეტების საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სტრატეგიების პროექტების შემუშავება;

სამსახურის უფროსი - ანა კვანჭილაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
✉ ana.kvanchilashvili@iliauni.edu.ge

pr@iliauni.edu.ge 
☏ (+995 32) 222 00 09 (352)

ბანერები