ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უნარშეზღუდულ პირთა შესაძლებლობების გაზრდა

უნარშეზღუდულ პირთა შესაძლებლობების გაზრდა

პროექტის მიზანია, გაზარდოს ლინგვისტურ უმცირესობათა, ყრუ და სმენადაქვეითებულ ადამიანთა მონაწილეობა დემოკრატიულსა და სამოქალაქო პროცესებში. პროექტი დაკავშირებულია ისეთ პრიორიტეტულ დარგთან, როგორიცაა: "სამოქალაქო აქტიურობა და ძალაუფლება, ასევე უმცირესობათა უფლებები".

მოსალოდნელი შედეგებია:

  • გაიზრდება DHH პირთა ჩართულობა საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებში;
  • ვებ-ფორუმი - ღია პლატფორმა უზრუნველყოფს ურთიერთობების, იდეებისა და გამოცდილების გაცვლას DHH პირთა შორის;
  • გაუმჯობესებული კომპიუტერული წიგნიერება ხელს შეუწყობს DHH პირების მონაწილეობას პოლიტიკურ და სოციალურ დისკურსში;
  • გამოიცემა ქართული ჟესტების ენა-ლექსიკონი.
ბანერები