ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადმინისტრაციის სამდივნო

ადმინისტრაციის სამდივნო

ადმინისტრაციის სამდივნო უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულია, რომელიც უშუალოდ ექვემდებარება ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს და ანგარიშვალდებულია მის წინაშე.

ძირითადი ფუნქციები:

  • ორგანიზება გაუწიოს ადმინისტრაციისა და მისი ხელმძღვანელის საქმიან აქტივობებს;
  • ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან შეთანხმებით აწარმოოს საქმიანი კომუნიკაცია უნივერსიტეტის თანამშრომლებთან და მესამე პირებთან;
  • უზრუნველყოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის საქმიანი კორესპონდენციის მართვა.

ადმინისტრაციის სამდივნოს უფროსი თამარ მოსეშვილი


საკონტაქტო ინფორმაცია:
☏ (+995 32) 222 00 09 (300)
✉ office@iliauni.edu.ge

ბანერები