ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ორმხრივი შეთანხმებები

ორმხრივი შეთანხმებები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ოფიციალურად თანამშრომლობს  შემდეგ  უნივერსიტეტებთან და კვლევით ცენტრებთან მეცნიერების, ტექნოლოგიის, განათლებისა და კვლევების მიმართულებით:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბანერები