ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

კანცელარია

[email protected]
☏ (+995 32) 222 00 09 (100)

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
სამსახური
  

   

✉ [email protected]
✉ [email protected]
☏ (+995 32) 222 00 09 (352)
  

რექტორის აპარატი

 

[email protected]
☏ (+995 32) 222 00 09 (373)

ადმინისტრაციის სამდივნო

 

[email protected]
☏ (+995 32) 222 00 09 (300)

 

იურიდიული სამსახური

 

[email protected]
☏ (+995 32) 222 00 09 (110)

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 


[email protected]
☏ (+995 32) 222 00 09 (109)
➳ ჩოლოყაშვილის 3/5
 

სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტი

 

✉ [email protected]
☏ (+995 32) 222 00 09 (270)
➳ ოთახი F 105 (ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5

განვითარების სამსახური  


                                                                       

[email protected]
☏ (+995 32) 222 00 09 (371)
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი
3/5, ოთახი E106 და E 104 

საგარეო ურთიერთობების სამსახური


[email protected]
☏ (+995 32) 222 00 09 (367)
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, ოთახი E208 

ადამიანური რესურსების მართვის
სამსახური

 

[email protected]
☏ (+995 32) 222 00 09 (108)

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური 

 

  

➳ ჩოლოყაშვილის 3/5, E კორპუსი, ოთახი E201.
☏ (+995 32) 222 00 09 (500,400)
[email protected]

 

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური

[email protected]
☏ (+995 32) 222 00 09 (377)

 

მატერიალური რესურსების სამსახური


[email protected]
☏ (+995 32) 222 00 09 (333)

შიდა აუდიტის სამსახური

[email protected]
☏ (+995 32) 222 00 09 (383,384)

შესყიდვების სამსახური

✉ [email protected]
☏ (+995 32) 222 00 09 (111)

ბიბლიოთეკა


გამომცემლობა

 

✉  [email protected]
☏ (+995 32) 222 00 09 (116)
➳ www.library.iliauni.edu.ge

➳ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5
[email protected]
☏ (+995 32) 222 00 09 (365)

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი  
     

➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  N A204
☏ (+995 32) 222 00 09 (200)
✉ [email protected]

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და               
საინჟინრო ფაკულტეტი


➳ თბილისი , მ. თამარაშვილის N4
☏ (+995 32) 222 00 09 (115)
[email protected]

ბიზნესის სკოლა
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5;
ოთახი: E302 E 305, E303, E405, E403
☏ (+995 32) 222 00 09 (180)
✉ [email protected]

სამართლის სკოლა


არგუსი

➳ ჭავჭავაძის გამზ. 32. A კორპუსი,
ოთახი 401; B კორპუსი, ოთახი 201;
☏ +995 32) 222 00 09(301)

➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5;
ოთახი: E214,E 215
☏ (+995 32)2 22 00 09 (155)
[email protected]

 

ბანერები