ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მარი ბურდულის სახელობის დასაქმების თვე

მარი ბურდულის სახელობის დასაქმების თვე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში

ღონისძიებები

2019 წლის მარტში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება მარი ბურდულის სახელობის დასაქმების თვე, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია პროფილური დასაქმების ფორუმები სხვადასხვა მიმართულებით და დასაქმებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, ვორკშოპები და შეხვედრები. 

დასაქმების თვის ფარგლებში დაგეგმილ ფორუმებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობა შეუძლიათ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნებისმიერი საფეხურის, კურსისა და მიმართულების სტუდენტებს, ასევე კურსდამთავრებულებს.

მარი ბურდულის სახელობის დასაქმების თვის ფარგლებში დაგეგმილ დასაქმების ფორუმებზე დამსაქმებლის სტატუსით დარეგისრირდა 120-ზე მეტი ორგანიზაცია, რომელტა ჩამონათვალიც შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://goo.gl/z9TzKA

დასაქმების თვის განმავლობაში დაგეგმილი ღონისძიებების განრიგი:

დრო: 18 მარტი, 12:00 საათი

ადგილმდებარეობა: E 207 (ქ.ჩოლოყაშვილის 3/5), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლად: https://goo.gl/FSD9vm

დრო: 18 მარტი, 18:00 საათი

ადგილმდებარეობა: E 207 (ქ.ჩოლოყაშვილის 3/5), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლად: https://goo.gl/tnwjSE

დრო: 19 მარტი, 12:00-დან 15:00 საათამდე

ადგილმდებარეობა: E კორპუსის სტუდენტურ სივრცე, -1 სართული, ქ. ჩოლოყაშვილის 3/5. 

ვრცლად: https://goo.gl/MUbwZ5

დრო: 19 მარტი, 15:00 საათი

ადგილმდებარეობა: წიგნის სახლი „ლიგამუსი“, ი.ჭავჭავაძის N 32

ვრცლად: https://goo.gl/GF1qju

დრო: 19 მარტი, 16:00 საათი.

ადგილმდებარეობა: E კორპუსის ახალი სტუდენტური სივრცე (ქ. ჩოლოყაშვილის 3/5), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ვრცლად:  https://goo.gl/6RZTFE

დრო: 20 მარტი, 11:00-დან 14:00 საათამდე

ადგილმდებარეობა: E კორპუსის სტუდენტური სივრცე (ქ. ჩოლოყაშვილის 3/5), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლად: https://goo.gl/8ChL7d

დრო: 20 მარტი, 13:00-დან 16:00 საათამდე

ადგილმდებარეობა: წიგნის სახლი „ლიგამუსი“ (ი. ჭავჭავაძის გამზ. N32)

ვრცლად: https://goo.gl/GbXqM6

დრო: 12:00 საათი, 21 მარტი

ადგილმდებარეობა: E207 აუდიტორია (ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლადhttps://goo.gl/FT8po1

დრო: 21 მარტი, 12:00-დან 15:00 საათამდე,

ადგილმდებარეობა: B201 აუდიტორია (ი. ჭავჭავაძის N32), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლად: https://goo.gl/KBeAJr

დრო: 21 მარტი, 13:00-დან 16:00 საათამდე

ადგილმდებარეობა: E კორპუსის სტუდენტური სივრცე (ქ. ჩოლოყაშვილის ⅗), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლად: https://goo.gl/XfsJtB

დრო: 22  მარტი, 12:00 საათი

ადგილმდებარეობა: E207 აუდიტორია (ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლად: https://goo.gl/PZps6B

დრო: 22  მარტი, 13:00-16:00 საათი

ადგილმდებარეობა: E კორპუსის სტუდენტური სივრცე (ქ. ჩოლოყაშვილის ⅗), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლად: https://goo.gl/pibzsG

დრო: 25 მარტი, 12:00 საათი

ადგილმდებარეობა: E კორპუსის ახალი სტუდენტური სივრცე (ქ. ჩოლოყაშვილის 3/5), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლად: https://goo.gl/B3LWQ1

დრო: 25 მარტი, 13:00-16:00  საათი

ადგილმდებარეობა: E კორპუსის ახალი სტუდენტური სივრცე (ქ. ჩოლოყაშვილის 3/5), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლად: https://goo.gl/7FeSbM

სამუშაო ენა: ინგლისური

დრო: 25 მარტი, 17:00 საათი

ადგილმდებარეობა: E კორპუსის ახალი სტუდენტური სივრცე (ქ. ჩოლოყაშვილის 3/5), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ვრცლადhttps://goo.gl/7FeSbM

დრო: 25 მარტი, 14:00-17:00  საათი

ადგილმდებარეობა: E207 აუდიტორია (ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლად: https://goo.gl/xHpXSL

 

დრო: 26 მარტი, 13:00 საათი

ადგილმდებარეობა: E კორპუსის ახალი სტუდენტური სივრცე (ქ. ჩოლოყაშვილის 3/5), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლად: https://goo.gl/sH622D

 

დრო: 27 მარტი, 12:00 საათი

ადგილმდებარეობა: A101 აუდიტორია (ი. ჭავჭავაძის N32), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლადhttps://goo.gl/sH622D

დრო: 27 მარტი, 13:00 საათი

ადგილმდებარეობა: E207 აუდიტორია (ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლადhttps://goo.gl/sH622D

დრო: 27 მარტი, 13:00-16:00 საათი

ადგილმდებარეობა: წიგნის სახლი „ლიგამუსი“ (ი. ჭავჭავაძის N32). 

ვრცლად: https://goo.gl/4AfuzB

 

დრო: 28 მარტი, 12:00-15:00 საათი

ადგილმდებარეობა: B201 აუდიტორია (ი. ჭავჭავაძის N32), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლადhttps://goo.gl/4AfuzB

დრო: 29 მარტი, 12:00-15:00 საათი

ადგილმდებარეობა: B201 აუდიტორია (ი. ჭავჭავაძის N32), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლადhttps://goo.gl/4AfuzB

დასაქმების თვის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებსა და დასაქმების ფორუმებზე დეტალური ინფორმაციის მისაღებად შეავსეთ მარტივი სარეგისტრაციო ფორმა: https://goo.gl/VQfZos

მარი ბურდულის შესახებ

მარი ბურდულმა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2006 წელს დაიწყო მუშაობა  და თორმეტი წლის განმავლობაში წარმატებით ხელმძღვანელობდა ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს –  ზრუნავდა  ადამიანური რესურების განვითარებასა და  ახალი, მნიშვნელოვანი პროცესების შემუშავებაზე უნივერსიტეტში, ჩართული იყო  სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულის განვითარების პროცესში.

მარი ბურდულმა შეიმუშავა ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა და ის ფაქტი, რომ დღეს ილიაუნის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური, ექსპერტთა შეფასებით,-წარმატებით ფუნქციონირებს, დიდწილად სწორედ მისი  დამსახურებაა. 

მარის კოორდინატორობით უნივერსიტეტში სამი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ERASMUS+ ის პროექტი PEOPLES, რომლის ფარგლებში განხორციელებულმა ცვლილებებმა დიდი გავლენა იქონია ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის განვითარებაზე. 

იგი  ბოლო წლებში დაავადებული იყო მალიგნანტური მელანომით,  თუმცა  უნივერსიტეტში მუშაობა არ შეუწყვეტია და, მიუხედავად მძიმე დიაგნოზისა, 2017 წელს აქტიურად იყო ჩართული ილიაუნის პრეავტორიზაციის პროცესში. 

მარი ბურდული გამოირჩეული იყო გულისხმიერებით, პროფესიონალიზმითა და სიძლიერით. ჰქონდა წერის ნიჭი, რასაც ადასტურებს მისი ლექსების  კრებულები. 

მარი 2018 წლის 23 მარტს გარდაიცვალა. გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრე გამოაქვეყნა ჩანაწერი ჩემი თანატოსი, რომელშიც  ღიად საუბრობს თავისი იშვიათი დაავადების შესახებ და, რაც მთავარია, თითოეულ მკითხველს დაანახვებს  შეუპოვარ და ძლიერ ხასიათს, რომლის წინაშეც ნებისმიერი დაბრკოლება უძლურია. „ჩემი თანატოსი“ არაერთმა ლიტერატორმა შეაფასა, როგორც ძალიან ღირებული და მნიშვნელოვანი ტექსტი.

მისი გარდაცვალებიდან ერთი წლის შემდეგ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომელთა გადაწყვეტილებით მარტში სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების დასაქმებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს მარი ბურდულის სახელობის დასაქმების თვე ეწოდა. 


საკონტაქტო ინფორმაცია
➳  F 105 ოთახი, ქ. ჩოლოყაშვილის ქ. №3/5;
☏ (+995 32) 22 00 09 (270); (+995 57) 65 05 46;
✉ uni-jobs@iliauni.edu.ge 

ბანერები