ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილიაუნის სამაგიდო თამაშების სტუდენტური კლუბი

ილიაუნის სამაგიდო თამაშების სტუდენტური კლუბი

კლუბის აღწერა:

ილიაუნის სამაგიდო თამაშების კლუბი ხელს უწყობს სტუდენტთა ანალიტიკური, სტრატეგიული და კომუნიკაციის უნარების განვითარებას, ასევე მათ დამეგობრებას. კლუბში გაწევრიანება არ არის ენობრივი ბარიერით შეზღუდული. მისი კარი ღიაა როგორც ქართველი, ისე საერთაშორისო სტუდენტებისთვის, რაც ხელს უწყობს უნივერსიტეტში მულტიკულტურული ურთიერთობების გაუმჯობესებას. ამასთან კლუბი საინტერესო ღონისძიებებით ხელს უწყობს  სტუდენტური ცხოვრების გამრავალფეროვნებას.

კლუბის მიზნები:

  • სტუდენტური ცხოვრების გამრავალფეროვნება;
  • შეხვედრების მოწყობა, ჩემპიონატების ჩატარება და არჩეულ მიმართულებებთან დაკავშირებული  სხვა ღონისძიებების ორგანიზება;
  • მულტიკულტურული გარემოს გაუმჯობესება;
  • სტუდენტებისათვის სხვადასხვა სამაგიდო თამაშის შესწავლა;
  • სამაგიდო თამაშების შესახებ ცნობიერების ამაღლება და მათი პოპულარიზაცია;
  • საერთო ინტერესების მქონე სტუდენტთა შეკრება უნივერსიტეტის დონეზე.

ახალი წევრების მიღების პირობები:

  • კლუბში გაწევრიანება შეუძლიათ  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნებისმიერი მიმართულების სტუდენტებს;
  • კლუბში გაწევრიანების მსურველებმა კლუბის გვერდზე უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა, რის შემდეგაც აღირიცხებიან შესაბამის მონაცემთა ბაზაში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

boardgames.studentsclub@iliauni.edu.ge

Facebook

ბანერები