ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საერთაშორისო ურთიერთობების სტუდენტური კლუბი (Student Club of International Relations)

საერთაშორისო ურთიერთობების სტუდენტური კლუბი (Student Club of International Relations)

კლუბის აღწერა:

საერთაშორისო ურთიერთობების სტუდენტური კლუბი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს ხელს უწყობს პროექტების ორგანიზების, კრიტიკულად აზროვნების, კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარებაში და საერთაშორისო ურთიერთობებით დაინტერესებულთ შესაძლებლობას აძლევს, ჩაერთონ მათთვის საინტერესო მრავალფეროვან პროექტებში, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტური ცხოვრების გამრავალფეროვნებას და საერთაშორისო ურთიერთობათა შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. 

კლუბის მიზნები:

  • სხვადასხვა პროექტის ორგანიზება საერთაშორისო ურთიერთობების თემატიკაზე
  • კლუბის თემატიკით დაინტერესებულ სტუდენტთა თავმოყრა
  • სტუდენტური ცხოვრების გამრავალფეროვნება
  • საერთაშორისო ურთიერთობების შესახებ ცნობიერების ამაღლება

კლუბის წევრად მიღების პირობები

კლუბში გაწევრიანების მსურველი სტუდენტი უნდა დაგვიკავშირდეს ელექტრონულ ფოსტაზე, რომელზეც გავუგზავნით სარეგისტრაციო ფორმას. ფორმაში არის სამოტივაციო წერილის გრაფა, რომელშიც უნდა ჩაწეროს, რატომ სურს კლუბში გაწევრიანება.

კლუბში გაწევრიანება შეუძლიათ მხოლოდ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სტუდენტებს.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
irstuclub@iliauni.edu.ge

ბანერები