ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

ADS Georgia 2019 – Windfor’s- კვირეული
ღონისძიებები
ADS Georgia 2019 – Windfor’s- კვირეული
პროფესორ რევაზ შანიძის საჯარო ლექცია „KM3NeT – ნეიტრინული ფიზიკისა და ასტროფიზიკის პროექტი ხმელთაშუა ზღვაში“
ღონისძიებები
29 მაისი, 2019
პროფესორ რევაზ შანიძის საჯარო ლექცია „KM3NeT – ნეიტრინული ფიზიკისა და ასტროფიზიკის პროექტი ხმელთაშუა ზღვაში“
თეო ხატიაშვილის წიგნის „ფარაჯანოვი“ პრეზენტაცია
ღონისძიებები
1 ივნისი, 2019
თეო ხატიაშვილის წიგნის „ფარაჯანოვი“ პრეზენტაცია
საჯარო ლექცია: „გამოვლენილი ბზარები: პირველი მსოფლიო ომის შესახებ წინააღმდეგობრივ მეხსიერებათა კანონიკა ევროპაში“
ღონისძიებები
3 ივნისი, 2019
საჯარო ლექცია: „გამოვლენილი ბზარები: პირველი მსოფლიო ომის შესახებ წინააღმდეგობრივ მეხსიერებათა კანონიკა ევროპაში“
 ენერგეტიკის ახალგაზრდული კონფერენცია, YOUTH ENERGY CONFERENCE
ღონისძიებები
29 მაისი, 2019
ენერგეტიკის ახალგაზრდული კონფერენცია, YOUTH ENERGY CONFERENCE
დოქტორ ზაქარია ფურცხვანიძის ლექცია
ღონისძიებები
30 მაისი, 2019
დოქტორ ზაქარია ფურცხვანიძის ლექცია
ბიზნესის საკვირაო სკოლა სკოლის მოსწავლეებისთვის
ღონისძიებები
ბიზნესის საკვირაო სკოლა სკოლის მოსწავლეებისთვის
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეჩვიდმეტე ქება
ღონისძიებები
24 მაისი, 2019
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეჩვიდმეტე ქება
საჯარო ლექცია „ადგილობრივი მმართველობა –გამოსავლის ძიება რუხი ზონიდან“
ღონისძიებები
6 ივნისი, 2019
საჯარო ლექცია „ადგილობრივი მმართველობა –გამოსავლის ძიება რუხი ზონიდან“
პროფესორ დოროთი კიმიხის საჯარო ლექცია
ღონისძიებები
30 მაისი, 2019
პროფესორ დოროთი კიმიხის საჯარო ლექცია
ლაივ-ელექტრონიკის კონცერტი
ღონისძიებები
23 მაისი, 2019
ლაივ-ელექტრონიკის კონცერტი
დოქტორ  ზურაბ სიმონიშვილის ლექცია „ბლოქჩეინ ტექნოლოგიის როლი თანამედროვე საკორპორაციო სამართალში“
ღონისძიებები
23 მაისი, 2019
დოქტორ ზურაბ სიმონიშვილის ლექცია „ბლოქჩეინ ტექნოლოგიის როლი თანამედროვე საკორპორაციო სამართალში“
ბანერები