ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაზე რეგისტრაცია დაიწყო
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
26 თებერვალი, 2021
სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაზე რეგისტრაცია დაიწყო
კომპანიის BDO ვაკანსია/სტაჟირების პროგრამა
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
კომპანიის BDO ვაკანსია/სტაჟირების პროგრამა
კომპანიის Nexia TA იურისტის ვაკანსია
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
კომპანიის Nexia TA იურისტის ვაკანსია
სტუდენტური ვაკანსია კვლევით პროექტში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
სტუდენტური ვაკანსია კვლევით პროექტში
ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის სისტემური რეგისტრაციის სამსახურის უძრავი ქონების ამგეგმავ/ამზომველის ვაკანსია
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის სისტემური რეგისტრაციის სამსახურის უძრავი ქონების ამგეგმავ/ამზომველის ვაკანსია
ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის სისტემური რეგისტრაციის სამსახურის რეგისტრატორის ვაკანსია
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის სისტემური რეგისტრაციის სამსახურის რეგისტრატორის ვაკანსია
საქართველოს ეროვნული ბანკის ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
საქართველოს ეროვნული ბანკის ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა
„ევექსის ჰოსპიტლების“ სამეურნეო სამსახურის დამხმარის ვაკანსია
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
„ევექსის ჰოსპიტლების“ სამეურნეო სამსახურის დამხმარის ვაკანსია
ბანერები