ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ილიაუნის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი - ჯგუფური და ინდივიდუალური  კონსულტაცია
ახალი ამბები
23 მარტი, 2022
ილიაუნის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი - ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტაცია
ილიაუნის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი – ინდივიდუალური კონსულტირება
განცხადებები
23 მარტი, 2022
ილიაუნის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი – ინდივიდუალური კონსულტირება
ილიაუნის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი – სტრესის მართვის ჯგუფი
განცხადებები
23 მარტი, 2022
ილიაუნის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი – სტრესის მართვის ჯგუფი
ილიაუნის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი – მაინდფულნესზე დაფუძნებული სტრესის მართვის პროგრამა (MBSR)
განცხადებები
23 მარტი, 2022
ილიაუნის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი – მაინდფულნესზე დაფუძნებული სტრესის მართვის პროგრამა (MBSR)
ილიაუნის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი – სოციალური კომპეტენციების გაუმჯობესების ჯგუფი
განცხადებები
23 მარტი, 2022
ილიაუნის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი – სოციალური კომპეტენციების გაუმჯობესების ჯგუფი
ილიაუნის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი – ემოციის რეგულაციის ჯგუფი
განცხადებები
23 მარტი, 2022
ილიაუნის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი – ემოციის რეგულაციის ჯგუფი
ბანერები