ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

არგუსი

არგუსი

რა არის არგუსი?

არგუსი არჩევანის უზრუნველყოფის ელექტრონული სისტემაა, რომელიც სპეციალურად ილიაუნის სტუდენტებისთვის შეიქმნა და მათ სასწავლო პროცესის ეფექტურად დაგეგმვასა და ინფორმირებულობაში უწყობს ხელს.

არგუსის მუშაობის რეჟიმი და ვადები

არგუსს აქვს მუშაობის ორი რეჟიმი:

 • არჩევის 
 • საინფორმაციო (სასწავლო)

არგუსის არჩევის რეჟიმი გაძლევთ შესაძლებლობას, აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი სასწავლო კურსები. არგუსი არჩევის რეჟიმში ირთვება ყოველი სემესტრის დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე და ჩართულია სწავლის დაწყებიდან ორი კვირის განმავლობაში.

არგუსის საინფორმაციო (სასწავლო) რეჟიმი გაძლევთ შესაძლებლობას:

 • მიიღოთ ინფორმაცია:
 • სემესტრის განმავლობაში სალექციო კურსის ელექტრონულ მასალებზე
 • სემესტრის განმავლობაში შუალედური შეფასებების, სემესტრის ბოლოს კი ყველა სასწავლო კურსის საბოლოო შეფასებებზე
 • სწავლის პროცესში დაგროვილ კრედიტებზე
 • ფინანსურ დავალიანებაზე 
 • საუნივერსიტეტო სიახლეებზე 
 • ცხრილზე

გქონდეთ სრული ხედვა უნივერსიტეტში არსებული ყველა:

 • პროგრამის სტრუქტურისა 
 • სასწავლო კურსის სილაბუსისა
 • სასწავლო კურსის სასწავლო მასალისა

ასევე:

 • მიიღოთ პირადი შეტყობინებები 
 • დაწეროთ და გაგზავნოთ განცხადება

არგუსი საინფორმაციო რეჟიმში ჩართულია მთელი წლის განმავლობაში. მიმაგრებულ ფაილად იხილეთ არგუსის მოხმარებასთან დაკავშირებული დეტალური ინსტრუქციები. 


საკონტაქტო ინფორმაცია
ირინა ბაზღაძე
argus@iliauni.edu.ge
არგუსის სისტემის ადმინისტრატორი
ოთახი E214, E215

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები