საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სადოქტორო შრომები

სადოქტორო შრომები

ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე დაცული დისერტაციების სრული ვერსიები:

2023 წელი

Vitamin and Antioxidant Composition in Grape Seeds and Pomace of Wine Grape Varieties Cultivated in Georgia after Fermentation and Distillation-Tamar Goloshvili

The Community-Based Longitudinal Cohort Study of Mild Cognitive Impairment in Georgia - ნინო შიუკაშვილი

მზის გვირგვინის მსხვილმასშტაბიანი მაგნიტური წარმონაქმნების დინამიკა - დავით მაღრაძე

A search for the Rieger-type periodicity on the Sun-like stars - Eka Gurgenashvili

Epidemiology of autism in Georgia and predictors of optimal outcome - მედეა ზირაქაშვილი

Primordial Magnetic Fields: Evolution and Signatures - სალომე მჭედლიძე

გრანიტებიდან წარმოქმნილ ნიადაგებში ბუნებრივი რადიონუკლიდების განაწილების კვლევა და რადიაციული საფრთხეების შეფასება საქართველოს ზოგიერთი რეგიონის მაგალითზე -კახაბერ კაპანაძე

Comparative analysis of the mitochondrial proteome in a mouse model of Rett syndrome - გოჩა გოლუბიანი

ტოლუოლის ქრონიკული ზემოქმედების მყისიერი და შორეული ეფექტები ვირთაგვას კოგნიტურ ფუნქციებზე და კოგნიტურ ფუნქციებში ჩართული ლიმბური კომპონენტის, ჰიპოკამპის, ნატიფ აღნაგობასა და პრესინაფსურ არქიტექტონიკაზე - ნინო ფოჩხიძე

 

2022 წელი

DISCOVERY OF ETHNOBOTANICAL KNOWLEDGE PATTERNS OF HIGHLAND PLANTS ALONG THE GEORGIA - TURKEY BORDER - ჯერენ ქაზანჯი ორუჩი

SETTING CONSERVATION PRIORITIES FOR THE CRITICALLY ENDANGERED ARABIAN LEOPARD (PANTHERA PARDUS NIMR): CONSERVATION CHALLENGES, THE EFFECTS OF COMPETITION AND POACHING, THE DISTRIBUTION AND MOVEMENT INTENSITY - მოჰამად ზაფარულ ისლამი

ბლაზარების რენტგენული გამოსხივების ცვალებადობის კვლევა სპექტრის 0.3-10 კილოელექტრონვოლტ დიაპაზონში - სერგო კაპანაძე

მზის კორონალური წვიმის დინამიკის შესწავლა - ზურაბ ვაშალომიძე

ანტიბიოტიკორეზისტენტობა შავი ზღვის მიკრობულ პოპულაციებში და ბაქტერიოფაგების როლი რეზისტენტობის გენების ჰორიზონტალურ გადატანაში - ეკატერინე გაბაშვილი

Ras ცილის ნიტროზილირების მნიშვნელობა ჰიპოქსიურ პროცესებში - გალინა გოლოშვილი

ასაკის ეფექტი ემოციურ სფეროზე, კოგნიტურ ფუნქციებზე და ემოციურ სფეროსა და კოგნიტურ ფუნქციებში ჩართული თავის ტვინის უბნების ნატიფ აღნაგობაზე - ნინო ლომიძე 

მაღალი ინტენსივობის ქრონიკული ხმაურის ეფექტი ვისტარის ხაზის ზრდასრული ვირთაგვების კოგნიტურ ფუნქციებზე, ემოციურ სფეროზე, სმენითი და ლიმბური სტრუქტურების ნატიფ აღნაგობაზე და პრესინაფსურ არქიტექტონიკაზე - ნინო გოგოხია

The importance of plant community structure and soil seed banks for productivity and sustainable use of pastures and hay meadows on the slopes in Khevi, a high mountain region in the Central Greater Caucasus - Giorgi Tedoradze

„კაინის მჟავით გამოწვეული ეპილეპტოგენეზის შეფერხება მიო- ინოზიტოლით ვირთაგვებში-ელექტროფიზიოლოგიური, ქცევითი, მორფოლოგიური და მოლეკულური ასპექტები“ - მანანა ყანდაშვილი

2021წელი

ტყის დეგრადაციის გავლენა მცენარეთა სახეობრივ მრავალფეროვნებაზე: სუბალპური არყნარის ბუნებრივი რეგენერაციის სუქცესიური სტადიების პოტენციალის განსაზღვრა - ნატალია ტოგონიძე

ბუნებრივი რესურსების რაოდენობრივი შეფასების მაგალითები საქართველოში დისტანციური ამოცნობის გამოყენებით - გიორგი მიქელაძე

საქართველოს მეოთხეულის ტექტონიკურ-გეომორფოლოგიური გარემოს რეკონსტრუქცია -  ლაშა სუხიშვილი

2020 წელი

Aspects of TMD diagnostics in vulnerable patients - გიორგი დუღაშვილი

პროცესირების გავლენა გენმოდიფიცირებული და არამოდიფიცირებული მცენარეების დეტექციაზე საკვებში
კახა ბიწკინაშვილი

მაგნიტური როსბის ტალღები მზეზე- თამარ გაჩეჩილაძე

Regulation of glucose metabolism by TNF-α signalling and MIG1 gene  switchingირაჯ ალიფურფარდი

პროპიონის მჟავას სისტემური ზემოქმედების ეფექტი ახალგაზრდა მამრი ვირთაგვების ქცევაზე და თავის ტვინის სტრუქტურა/ულტრასტრუქტურაზე. ცხოველების პროპიონის მჟავას აუტიზმის მოდელის შემდგომი განვითარება - გიორგი ლობჟანიძე

სიგმა-1 რეცეპტორის ლიგანდების ზემოქმედება მიტოქონდრიის ბიოენერგეტიკაზე ფიზიოლოგიური და ამილოიდ-β პეპტიდით გამოწვეული პათოლოგიური მდგომარეობის დროს ნინო გოგუაძე


2019 წელი

2018 წელი

2017 წელი

2016 წელი

2015 წელი

2014 წელი

2011 წელი

SPONTANEOUSLY GENERATED GLUONS AND GRAVITONS IN VECTOR AND TENSOR FIELDTHEORIES - ჯუანშერ ჯეჯელავა

The plazma model of XDINS and Crab pulsar’s HE emission- ნინო ჩხეიძე 

ბანერები