საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სადოქტორო შრომები

სადოქტორო შრომები

ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე დაცული დისერტაციების სრული ვერსიები:

2021წელი

ტყის დეგრადაციის გავლენა მცენარეთა სახეობრივ მრავალფეროვნებაზე: სუბალპური არყნარის ბუნებრივი რეგენერაციის სუქცესიური სტადიების პოტენციალის განსაზღვრა - ნატალია ტოგონიძე

ბუნებრივი რესურსების რაოდენობრივი შეფასების მაგალითები საქართველოში დისტანციური ამოცნობის გამოყენებით - გიორგი მიქელაძე

საქართველოს მეოთხეულის ტექტონიკურ-გეომორფოლოგიური გარემოს რეკონსტრუქცია -  ლაშა სუხიშვილი

2020 წელი

Aspects of TMD diagnostics in vulnerable patients - გიორგი დუღაშვილი

პროცესირების გავლენა გენმოდიფიცირებული და არამოდიფიცირებული მცენარეების დეტექციაზე საკვებში
კახა ბიწკინაშვილი

მაგნიტური როსბის ტალღები მზეზე- თამარ გაჩეჩილაძე

Regulation of glucose metabolism by TNF-α signalling and MIG1 gene  switchingირაჯ ალიფურფარდი

პროპიონის მჟავას სისტემური ზემოქმედების ეფექტი ახალგაზრდა მამრი ვირთაგვების ქცევაზე და თავის ტვინის სტრუქტურა/ულტრასტრუქტურაზე. ცხოველების პროპიონის მჟავას აუტიზმის მოდელის შემდგომი განვითარება - გიორგი ლობჟანიძე

სიგმა-1 რეცეპტორის ლიგანდების ზემოქმედება მიტოქონდრიის ბიოენერგეტიკაზე ფიზიოლოგიური და ამილოიდ-β პეპტიდით გამოწვეული პათოლოგიური მდგომარეობის დროს ნინო გოგუაძე


2019 წელი

2018 წელი

2017 წელი

2016 წელი

2015 წელი

2014 წელი

2011 წელი

SPONTANEOUSLY GENERATED GLUONS AND GRAVITONS IN VECTOR AND TENSOR FIELDTHEORIES - ჯუანშერ ჯეჯელავა

The plazma model of XDINS and Crab pulsar’s HE emission- ნინო ჩხეიძე 

ბანერები