საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტის თანამშრომლების გამოქვეყნებული ნაშრომები

2019 წელი

 1. G.I. Japaridze & A.A. Nersesyan, “Ground-stated phases and quantum criticality of a one-dimensional Peierls model with spin-dependent sign-alternating potentials”, Phys. Rev. B, 99, 035134-1
 2. J.L. Chkareuli “The SU (8) GUT with composite quarks and leptons”, Nuclear Physics B, 941, 425
 3. G. Machabeli, N. Chkheidze, I. Malov, “Energy Accumulation mechanism in pulsar magnetospheric plasma eigen-waves and formation of giant radio pulses”, Ap. Space Sci., 364, 40.
 4. G. Machabeli, A. Rogava, N. Chkheidze, N. Kevlishvili, “The high energy emission of the Crab’s twin pulsar PSR J0540-6919 in the Large Magellanic Cloud”, Ap. Space Sci., 364, 71.
 5. G. Machabeli, A. Rogava, B. Tevdorashvili, “Self-trapping as the possible beaming mechanism for FRBs”, MNRAS, 489, 5688.
 6. A. Rogava, “Tennis Ball Towers”, Physics World, 32, 25.
 7. Z. Tavartkiladze, “Chaotic inflation from the MSSM along flat D-term trajectory”, Phys. Rev. D, 100, 095027.
 8. G. Aad, … , J, Jejelava, et al., “Measurement of angular and momentum distributions of charged particles within and around jets”, Phys. Rev. C, 100, 064.
 9. G. Aad, … , J, Jejelava, et al., “Combination of searches for Higgs boson pairs in pp collisions at s=13TeV with ATLAS detector”, Phys. Lett. B, 1351034.
 10. G. Aad, … , J, Jejelava, et al., “Measurement of boson and Z-boson production cross-sections in pp collisions at TeV with ATLAS detector”, J. of High. En. Phys., 11, 150.
 11. M. Aaboud, …, J. Jejelava, et. al., “Comparison of fragmentation functions for jets dominated by light quarks and gluons from pp and Pb+Pb collisions in ATLAS”, Phys. Rev. Lett., 123, 042001.
 12. G. Khomeriki & A. Rogava, “Centrifugally driven relativistic particles: general treatment and new solutions”, (arXiv preprint arXiv:1910.03419)
 13. Chkheidze, N., Machabeli, G., Chakhvashvili, M., “On the spectrum of TeV pulsed emission detected recently from the Crab pulsar”, Astrophysical Journal (submitted in 2019).
 14. Chkheidze, N. & Kevlishvili, N., “The plasma emission model of the peculiar isolated neutron star 2XMM J104608.7-594306”, New Astronomy (submitted in 2019)

2018 წელი

 1. Z.Tavartkiladze, ``Light Pseudo-Goldstone Higgs Boson from SO(10) GUT with Realistic Phenomenology,'' Phys. Rev. D98, no. 1, 015013 (2018); DOI: 10.1103/PhysRevD. 98.015013
 2. A. Achelashvili and Z. Tavartkiladze, “Texture Zero Neutrino Models and Their Connection with Resonant Leptogenesis,'' Nucl. Phys. B929, 21 (2018); DOI: 10.1016/j.nuclphysb. 2018.02.001
 3. J. L. Chkareuli, J. Jejelava, & Z. Kepuladze, „Lorentzian Goldstone modes shared among photons and gravitons“, Eur. Phys. J. C78 (2018) no.2, 156
 4. G. Gogoberidze, Y. M., Voitenko, & Machabeli, G., `Temperature spectra in the solar wind turbulence`, MNRAS, 480, 1864 (2018).
 5. Z. Osmanov, S. Mahajan, G. Machabeli, N. Chkheidze, 'Efficiency of centrifugal mechanism in producing PeV neutrinos from active galactic nuclei', Astroparticle Physics, 99, 30 (2018).
 6. J. Chkareuli, `The SU(8) GUT for composite quarks and leptons”, Nucl. Phys (accepted)
 7. J. Chkareuli, J. Jejelava & Z. Kepuladze, `Emergent photons an gravitons”, e-Print arxiv:1811.09578, The 21st Bled Conference Proceedings (in press)
 8. G. Machabeli, A. Rogava, & B. Tevdorashvili, 'Self-trapping as the possible beaming mechanism for FRB', (submitted to MNRAS, 2018, 2018arXiv180505122M)
 9. G. Machabeli, N. Chkheidze, I. Malov, 'Energy accumulation mechanism in pulsar magnetospheric plasma eigen-waves and formation of Giant Radio Pulses', (submitted to MNRAS, 2018arXiv180504848M)
 10. G. Machabeli, A. Rogava, N. Chkheidze & N. Kevlishvili, “The high energy emission of the Crab's twin pulsar PSR J0540-6919 in the Large Magellanic Cloud”, (submitted to Astrophysics & Space Science, 2018)
 11. N. Chkheidze & N. Kevlishvili, `The plasma emission model of the peculiar isolated neutron star 2XMM J104608.7-594306”, (New Astronomy, submitted in 2018)

2017 წელი

 1. L.Megrelidze and Z. Tavartkiladze,``Soft See-Saw: Radiative Origin of Neutrino Masses in SUSY
 2. Theories,” Nucl. Phys. B 914 (2017) 553, doi:10.1016/j.nuclphysb.2016.11.019.
 3. A. Achelashvili and Z. Tavartkiladze, ``Calculable Cosmological CP Violation and Resonant
 4. Leptogenesis,'' Phys. Rev. D 96 (2017) no.1, 015015, doi:10.1103/PhysRevD.96.015015.
 5. A. Achelashvili and Z. Tavartkiladze, ``Leptonic CP violation and leptogenesis,'' AIP Conf. Proc. 1900 (2017) no.1, 020012, doi:10.1063/1.5010116.
 6. K.S. Babu, B. Bajc, M. Nemevšek and Z. Tavartkiladze, ``Trinification at the TeV scale,'' AIP Conf. Proc. 1900 (2017) no.1, 020002, doi:10.1063/1.5010106.
 7. J.L. Chkareuli, On the origin of Poincaré gauge gravity, Phys.Lett. B769 (2017) 377-384; DOI:
 8. 10.1016/j.physletb.2017.04.012.
 9. J.L. Chkareuli, Poincaré gauge gravity: an emergent scenario, Phys.Rev. D95 (2017) no.8, 084051; DOI: 10.1103/PhysRevD.95.084051
 10. J.L. Chkareuli and Z. Kepuladze, Emergent Yang-Mills theories from universal extra dimensions,
 11. Mod.Phys.Lett. A32 (2017) no.05, 1750029; DOI: 10.1142/S0217732317500298
 12. M. Heinze, G. Jorjadze, L. Megrelidze, “Coset construction of AdS particle dynamics”, J.Math.Phys. 58 (2017) no.1, 012301
 13. G. Machabeli, G. Gogoberidze, D. Shapakidze, & E. Midelashvili - Transfer of PSR0531 rotation energy to the radiation of the Crab nebula, Astrophys Space Sci. (2017) 362: 62. doi:10.1007/s10509-017-3044-9
 14. Machabeli, G.; Malofeev, V. M.; Gogoberidze, G., „The origin of radio bursts of pulsar J0643+80“, MNRAS, (2017) V. 468, Issue 1, p.1221-1225 (2017).
 15. Osmanov, Z.; Mahajan, S.; Machabeli, G.“On the Rotationally Driven Pevatron in the Center of the Milky Way“, The Astrophysical Journal, Volume 835, Issue 2, article id. 164, pp. (2017).
 16. Maziashvili, M., „Macroscopic detection of deformed QM by the harmonic oscillator“, Annals of
 17. Physics, Vol. 383, pp. 545-549 (2017).

2016 წელი

 1. Gauge Symmetries Emerging from Extra Dimensions, J.L. Chkareuli, Z. Kepuladze, Phys.Rev. D94 (2016) no.6, 065013.
 2. Machabeli, G., Rogava, A., Chkheidze, N., Shapakidze, D., “The Crab nebula energy origin and its high-frequency radiation spectra” Journal of Plasma Physics, 82, 6305 (2016).
 3. Alain R. P. Dirkes, Michael Maziashvili, and Zurab K. Silagadze, Int. J. Mod. Phys. D 25, 1650015 (2016).
 4. Maziashvili M, Phys. Rev. D 95, 113024 (2016).
 5. M.Mueller and A.A.Nersesyan, Classical impurities and boundary Majorana zero modes in quantum chains, Annals of Physics, vol. 372, pp. 482-522 (2016).
 6. Z. Tavartkiladze,``Twin-unified SU(5) × SU(5)′ GUT and phenomenology,''Pramana 86 (2016) no.2, 281; doi:10.1007/s12043-015-1148-8.
 7. A. Achelashvili and Z. Tavartkiladze, ``Neutrino mass matrices from two zero 3 × 2 Yukawa textures and minimal d = 5 entries,'' Int. J. Mod. Phys. A 31 (2016) no.13, 1650077;
 8. doi:10.1142/S0217751X16500779.
 9. L. Megrelidze and Z. Tavartkiladze, ``Soft See-Saw: Radiative Origin of Neutrino Masses in SUSY Theories,'' arXiv:1609.07344 [hep-ph]; Nucl. Phys. B (2016); http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2016.11.019 
 10. J.L. Chkareuli and Z. Kepuladze, “Emergent Yang-Mills theories from universal extra dimensions", Mod. Phys. Lett. A; e-print: arXiv:1607.05919v1 (2016).
 11. Gogoberidze, G. & Voitenko, Y.M. Astrophys Space Sci (2016) 361: 364. doi:10.1007/s10509-016-2950-6.
 12. G Gogoberidze 2016 J. Phys. A: Math. Theor. 49 295501. http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/49/29/295501

2015 წელი

 1. Chkheidze, N and Babyk, Iu., “Synchrotron emission model of gamma-ray pulsar PSR J2021+3651” New Astronomy, 35, 27C (2015)
 2. Osmanov, Z., Mahajan, S., Machabeli, G., Chkheidze, N. “Synchrotron emission model of gamma-ray pulsar PSR J2021+3651” Nature Scientific Reports, 514443O (2015), 
 3. Michael Maziashvili, Extra-dimensional generalization of minimum-length deformed QM/QFT and some of its phenomenological consequences, Phys. Rev. D 91, 064040 (2015).
 4. F. Paccetti Correia, M.G. Schmid, Z. Tavartkiladze, ``Natural Inflation from 5D SUGRA and Low Reheat Temperature,'' Nucl. Phys. B898, 173 (2015).
 5. Gudavadze Irakli, Osmanov Zaza, Rogava Andria, On the role of rotation in the outflows of the Crab pulsar, Int. J. Mod. Phys. D 24, 1550042 (2015).
 6. Osmanov Z. Rogava A. Poedts S., Electrostatic ion perturbations in kinematically complex shear flows, New Journal of Physics, Vol. 17, Issue 4, article id. 043019 (2015).
 7. George Machabeli, Andria Rogava and David Shapakidze, On the origin and physics of Gamma Flares in Crab Nebula, The Astrophysical Journal, Volume 814, Issue 1, article id. 38, 7 pp. (2015).

2014 წელი

 1. Emergent SUSY Theories: QED, SM & GUT,'', J.L.Chkareuli,arXiv:1410.6837 [hep-th]; იხ: http://arxiv.org/abs/arXiv:1410.6837/
 2. Gauge fields as Goldstone bosons triggered by spontaneously broken supersymmetry“;  J.L. Chkareuli, Phys. Rev. D. 90(2014) 065015; იხ: DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.90.065015
 3. Photon and photino as Nambu-Goldstone zero modes in an emergent SUSY QED,''J.L.Chkareuli, Eur.Phys.J. C74 (2014) 2906 იხ:http://link.springer.com/article/10.1140%2Fepjc%2Fs10052-014-2906-3
 4. SU(5)xSU(5)' Unification and D2 Parity: Model for Composite Leptons';'ZurabTavartkiladze, Phys. Rev. D 90, 015022, 2014 იხ: http://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.90.015022 
 5. Grand unification and low scale implications: $D_2$ parity for unification and neutrino masses,'' ZurabTavartkiladze, AIP Conf. Proc.1604, 265 (2014)იხ: http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4883440
 6. Search for strong production of supersymmetric particles in final states with missing transverse momentum and at least three b-jets at √s = 8 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector”; J. Jejelava, et al, JHEP 1410 (2014) 24 იხ: http://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP10%282014%29024
 7. Search for supersymmetry in events with large missing transverse momentum, jets, and at least one tau lepton in 20 fb-1 of √s TeV proton-proton collision data with the ATLAS detector”; ) J. Jejelava, et al, HEP 1409 (2014) 103 იხ: http://link.springer.com/10.1007/JHEP09(2014)103
 8. Search for contact interactions and large extra dimensions in the dilepton channel using proton-proton collisions at √s = 8 TeV with the ATLAS detector“; J. Jejelava, et al, e-Print: arXiv:1407.2410, Experiment: CERN-LHC-ATLAS იხ:http://arxiv.org/abs/arXiv:1407.2410 )
 9. Isometry Group Orbit Quantization of Spinning Strings in AdS_3 x S^3,''; M.~Heinze, G.~Jorjadze and L.~Megrelidze,arXiv:1410.3428 [hep-th]იხ: http://arxiv.org/abs/arXiv:1410.3428
 10. Investigation of Intermittent Burst Characteristics for Better Understanding of Turbulent Transport in Tokamaks", I. Nanobashvili, Plasma Physics and Technology, volume 1, number 2, 93, 2014.
 11. Shock Wave Propagation in Neutral Gases and Weakly Ionized Plasma", S.Nanobashvili, G. Gelashvili, M. Mdivnishvili, I. Nanobashvili, G.I. Rostomashvili, G. Tavkhelidze, Plasma Physics and Technology, volume 1, number 1, 26, 2014.
 12. A possible mechanism for forming the radio emission spectrum of the Crab pulsar”, Machabeli, G., &Chkheidze, N.; Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 440, 3426M, (2014)
 13. On high-frequency Cherenkov-type radiation in pulsar magnetospheric electron-positron plasma”, Machabeli, G., &Chkheidze, N.; Ap&SS, 337M, (2014)
 14. Extremely efficient Zevatron in rotating AGN magnetospheres”, Osmanov, Z., Mahajan, S., Machabeli, G., & Chkheidze, N.; Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 445, 4155O, (2014)
 15. Synchrotron emission model of gamma-ray pulsar PSR J2021+3651”, Chkheidze, N., & Babyk Iu.; New Astronomy, 35, 27C, (2015)

 2013 წელი

ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის ცენტრი

1. J.L. Chkareuli, „Emergent gauge theories and supersymmetry: a QED primer,'' Phys. Lett. B721 (2013) 146
2. J.L. Chkareuli, „Gauge Fields as Goldstone Bosons Triggered by Spontaneously Broken Supersymmetry“ arXiv:1305.6898 [hep-ph].მიღებულია და გამოქვეყნდება ჟურნალში Phys.Rev. D (2013)
3. J.L. Chkareuli, „On emergent SUSY gauge theories,'' arXiv:1305.4470 [hep-ph].გამოქვეყნდება კონფერენციის მასალებში, 16th Workshop "What comes beyond the Standard Model" (World Scientific, 2014)
4. ჯ. ჩქარეული, გამოქვეყნდება კონფერენციის მასალებში: International 16th Workshop "What comes beyond the Standard Model?" ივლისი 10-24, 2013, ბლედი, სლოვენია; "Emergent gauge theories: what can we learn from spontaneous Lorentz violation" იხ: http://bsm.fmf.uni-lj.si/bled2013bsm/presentations.html
5. Z. Tavartkiladze, ``Three Family SU(5) GUT and Inverted Neutrino Mass Hierarchy,'' Phys. Rev. D87 (2013) 075026 [arXiv:1303.1211 [hep-ph]].
6. Z. Tavartkiladze , et al., ``Baryon Number Violation,'' arXiv:1311.5285 [hep-ph].
7. Zurab Tavartkiladze, „Grand unification and Low Scale Implications: D2 Parity for unification and Neutrino Masses“ გამოქვეყნდება კონფერენციის კრებულში AIP Conf.Proc. 2013.
8. Zurab Tavartkiladze, “Grand Unification and Low Scale Implications: Predictive SO(10) GUT for Fermion Masses, Neutrino Oscillations, and Proton Decay”, გამოქვეყნდება კონფერენციის კრებულში AIP Conf.Proc. 2013. მზადდება ჟურნალში გასაგზავნადაც.
9. M. Maziashvili, L. Megrelidze, „A few comments about the Planck-length deformed quantization“, arXiv:1212.0958 [hep-th]. გამოქვეყნდება ჟურნალში Prog. of Theor. and Exp. Phys.
10. A.R.P. Dirkes, M. Maziashvili, Z.K. Silagadze, „Blackhole remnants due to Planck-length deformed QFT“ arXiv:1309.7427 [gr-qc]. გაგზავნილია ჟურნალში და გადის რეფერირებას.
11. G. Jorjadze, C. Kalousios and Z. Kepuladze, ``Quantization of AdS x S particle in static gauge,'' Class.\ Quant.\ Grav.\ {\bf 30} (2013) 025015 [arXiv:1208.3833 [hep-th]].2
12. O. Farooq, D. Mania and B. Ratra, ``Observational constraints on non-flat dynamical dark energy cosmological models,''[arXiv:1308.0834 [astro-ph.CO]].თეორიული ასტროფიზიკის ცენტრი
13.Osmanov, Z. & Chkheidze, N.,“Synchrotron Emission Driven by the Cherenkov-drift Instability in Active Galactic Nuclei ”, The Astrophysical Journal, 764, 59O, (2013)
14. Mahajan, S., Machabeli, G., Osmanov, Z. & Chkheidze, N., “Ultra High Energy Electrons Powered by Pulsar Rotation ”, Nature Scientific Reports, 3E1262M, (2013)
15. Chkheidze, N. & Babyk, Y.,“Nonthermal emission model of isolated X-ray pulsar RX J0420.0-5022 ”, Advances in Astronomy & Space Physics, 3, 32C, (2013)
16.Chkheidze N., Machabeli, G., & Osmanov, Z., “On the spectrum of the pulsed gamma-ray emission from 10MeV to 400GeV of the Crab pulsar”, The Astrophysical Journal, 773, 143C, (2013).
17.Osmanov, Zaza; Rogava, Andria; Poedts, Stefaan, Physics of Plasmas, Volume 19, Issue 1, pp. 012901-012901-6 (2012).
18.G. Gogoberidze, Y. Voitenko, S. Poedts, and J. De Keyser, Small-scale electrostatic instabilities in the solar chromosphere, submitted to MNRAS (2013).
19.G. Gogoberidze, S. Perri and V. Carbone, Yaglom law in the expanding solar wind, Astrophysical Journal, v. 769, p. 111 (2013).
20.Irakli S. Nanobashvili, “Possible Use of Dynamic Ergodic Divertor as a Contactless Biasing in Tokamaks”, 40th EPS Conference on Plasma Physics, Espoo, Finland, 1st-5th July 2013, ECA, 37D, 171, 2013
21.I. Nanobashvili, P.Beyer and S. Benkadda, "Investigation of Intermittent Burst and Turbulent Transport Characteristics in Tokamak Edge Plasma During Presence of Edge Transport Barrier – Modeling and Experiment", submitted to Phys. Plasmas, 2013
22.Machabeli, G., Dalakishvili, G., V. Krasnoselskikh Generation of Electrostatic Waves via Parametric Instability and Heating of Solar Corona, arXiv:1303.0151, (2012), წარდგენილია ჟურნალში New Astronomy.
23.”The formation and behavior sporadic E under influence of atmospheric vertical perturbation and AGW ”(Dalakishvili G, Didebulidze G.G., Matiashvili G) წარდგენილია საერთაშორისო სიმპოზიუმზე-CAWSESII, მოხსენება ჩართულია სიმპოზიუმის პროგრამაში. სიმპოზიუმი გაიმართება 18-22, ნოემბერს, 2013 წელს, ნაგოია, იაპონია.


2012 წელი.

ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის ცენტრი

 1. J.L. Chkareuli, J.Jejelava, Z. Kepuladze, “Emergent Gauge Theories from Spontaneously Broken Supersymmetry”; , to be published.3
 2. .J.L. Chkareuli, “On Emergent Gauge and Gravity Theories”, Published in "Low dimensional physics and gauge principles", World Scientific, 2012; e-Print: arXiv:1206.1368 [hep-th]
 3. J.L. Chkareuli, Z. Kepuladze, “Standard Model with Partial Gauge Invariance.”, Eur.Phys.J. C72 (2012) 1954.
 4. M. Maziashvili, “Minimum-length deformed quantization of a free field on de Sitter background and corrections to the inflaton perturbations”, Phys. Rev. D85 (2012) 125026.
 5. M. Maziashvili, "Field propagation in a stochastic background space: The rate of light incoherence in stellar interferometry", arXiv: 1206.4388 [gr-qc].
 6. M. Maziashvili, "Hilbert space representation of higher-dimensional minimum-length deformed uncertainty relation and some of its implications for ADD model", arXiv: 1208.5570 [hep-th].
 7. Z. Tavartkiladze, “New Flavor U(1)_F Symmetry for SUSY SU(5)”, Phys. Lett. B706 (2012) 398.
 8. K.S. Babu, B. Bajc, Z.Tavartkiladze, “Realistic Fermion Masses and Nucleon Decay Rates in SUSY SU(5) with Vector-Like Matter”, Phys. Rev. D86 (2012) 075005.
 9. Z. Tavartkiladze, “Neutrino Mixings and Grand Unification: SU(5) GUT with Anomaly free U(1)_F”, AIP proceedings, CETUP2012.
 10. G. Jorjadze, C. Kalousios, Z. Kepuladze, „Quantization of AdS x S particle in static gauge“, arXiv:1208.3833 [hep-th].
 11. G. Jorjadze, Z. Kepuladze, L. Megrelidze, „On particle type string solutions in AdS_3 x S^3“, Proceedings of A Razmadze Mathematical Institute, 159 (2012) 43-59, arXiv:1209.3997 [math-ph].
 12. Paul Dempster, M. Tsulaia, “On the Structure of Quartic Vertices for Massless Higher Spin Fields on Minkowski Background”, arXiv:1203.5597 [hep-th]; Nucl.Phys. B865 (2012) 353-375.
 13. M. Tsulaia., “On Tensorial Spaces and BCFW Recursion Relations for Higher Spin Fields” arXiv:1202.6309 [hep-th].; Int.J.Mod.Phys. A27 (2012) 1230011.
 14.  O. Farooq, D. Mania and B. Ratra,``Hubble parameter measurement constraints on dark energy,'' Astrophys. J. 764 (2013) 138; [arXiv:1211.4253 [astro-ph.CO]].
 15. D. Mania, Bharat Ratra. “Constraints on dark energy from H II starburst galaxy apparent magnitude versus redshift data” arXiv:1110.5626 [astro-ph.CO]; Phys.Lett. B715 (2012) 9-14.

თეორიული ასტროფიზიკის ცენტრი
ა) რეფერირებული ჟურნალები:

 1. Synchrotron emission model of RX J1856.5-3754 Chkheidze, Nino New Astronomy, Volume 17, Issue 2, p. 227-231. (2012)
 2. On the mechanism of the pulsed high-energy emission from the pulsar PSR B1509-58 Chkheidze, N.; Osmanov, Z. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 419, Issue 3, pp. 2391-2395. (2012)
 3. Self-heating in kinematically complex magnetohydrodynamic flows; Osmanov, Zaza; Rogava, Andria; Poedts, Stefaan Physics of Plasmas, Volume 19, Issue 1, pp. 012901-012901-6 (2012). Impact of measurement uncertainties on universal scaling of MHD turbulence (2012) 4
 4. Nonaxisymmetric Anisotropy of Solar Wind Turbulence as a Direct Test for Models of Magnetohydrodynamic Turbulence; Turner, A. J.; Gogoberidze, G.; Chapman, S. C. Physical Review Letters, vol. 108, Issue 8, id. 085001 (2012)
 5. Impact of measurement uncertainties on universal scaling of MHD turbulence Gogoberidze, G.; Chapman, S. C.; Hnat, B.; Dunlop, M. W. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 426, Issue 2, pp. 951-955. (2012)
 6. Generation of residual energy in the turbulent solar wind G. Gogoberidze and S.C. Chapman and B. Hnat, Physics of Plasmas 19, 10 1063 (2012)

ბ) პრეპრინტთა ელექტრონულ არქივებში:

 1. Similar Modification of Intermittent Density Bursts by Electrode Biasing and Dynamic Ergodic Divertor in the TEXTOR Tokamak; Nanobashvili, Irakli S. eprint arXiv:1206.1186
 2. 46. The Implications of Discontinuities for Testing Theories of Turbulence in the Solar Wind; Turner, A. J.; Chapman, S. C.; Gogoberidze, G. eprint arXiv:1210.1695
 3. 47. On the spectrum of the pulsed gamma-ray emission from 10MeV to 400GeV of the Crab pulsar Chkheidze, Nino; Machabeli, George; Osmanov, Zaza eprint arXiv:1206.3660.
 4. The Astrophysical Journal, Volume 773, Issue 2, article id. 143, 7 pp. (2013).

2011 წელი
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის ცენტრი

 1. M. Maziashvili,``Implications of minimum-length deformed quantum mechanics for QFT/QG,'' arXiv:1110.0649 [gr-qc].
 2.  J.L. Chkareuli and Z. Kepuladze, ``Standard Model with Partial Gauge Invariance,'' arXiv:1108.0399 [hep-th].
 3. M. Maziashvili, ``Minimum-length deformed quantization of a free field on de Sitter background and corrections to the inflaton perturbations,'' arXiv:1104.4187 [gr-qc].
 4. J.L. Chkareuli, C.D. Froggatt and H.B. Nielsen, ``Spontaneously Generated Tensor Field Gravity,'' Nucl. Phys. B 848 (2011) 498 [arXiv:1102.5440 [hep-th]].
 5.  J.L. Chkareuli, J.G. Jejelava and G. Tatishvili, ``Graviton as a Goldstone boson: Nonlinear Sigma Model for Tensor Field Gravity,'' Phys. Lett. B 696 (2011) 124 [arXiv:1008.3707 [hep-th]].
 6. M.S. Berger and M. Maziashvili, ``Free particle wavefunction in light of the minimum-length deformed quantum mechanics and some of its phenomenological implications,'' Phys. Rev. D 84 (2011) 044043 [arXiv:1010.2873 [gr-qc]].
 7. D. Mania and M. Maziashvili, ``Corrections to the black body radiation due to minimum-length deformed quantum mechanics,'' Phys. Lett. B 705 (2011) 521 [arXiv:0911.1197 [hep-th]]. 5
 8. Alon E. Faraggi, Ioannis Florakis, Thomas Mohaupt, Mirian Tsulaia, “Conformal Aspects of Spinor-Vector Duality”, arXiv:1101.4194 [hep-th].; Nucl.Phys. B848 (2011) 332-371.
 9. L. Megrelidze et. Al., By CMS Collaboration, Search for Physics Beyond the Standard Model in Opposite-Sign Dilepton Events at $\sqrt{s} = 7$ TeV arXiv:1103.1348 [hep-ex]; JHEP 1106 (2011) 026.
 10. L. Megrelidze et. Al., By CMS Collaboration, Search for a $W^\prime$ boson decaying to a muon and a neutrino in $pp$ collisions at $\sqrt{s} = 7$ TeV, arXiv:1103.0030 [hep-ex]; Phys.Lett. B701 (2011) 160-179.
 11. L. Megrelidze et. Al., By CMS Collaboration, Measurement of $W^+ W^-$ Production and Search for the Higgs Boson in $pp$ Collisions at $\sqrt{s}=7$ TeV, arXiv:1102.5429 [hep-ex]; Phys.Lett. B699 (2011) 25-47.
 12. L. Megrelidze et. Al., By CMS Collaboration, Strange Particle Production in $pp$ Collisions at $\sqrt{s}=0.9$ and 7 TeV; arXiv:1102.4282 [hep-ex]; JHEP 1105 (2011) 064.
 13. L. Megrelidze et. Al., By CMS Collaboration, Measurement of $B\bar{B}$ Angular Correlations based on Secondary Vertex Reconstruction at $\sqrt{s}=7$ TeV, arXiv:1102.3194 [hep-ex]; JHEP 1103 (2011) 136.
 14. L. Megrelidze et. Al., By CMS Collaboration, Measurement of Dijet Angular Distributions and Search for Quark Compositeness in pp Collisions at $sqrt{s} = 7$ TeV, arXiv:1102.2020 [hep-ex]; Phys.Rev.Lett. 106 (2011) 201804.
 15. L. Megrelidze et. Al., By CMS Collaboration, Observation and studies of jet quenching in PbPb collisions at nucleon-nucleon center-of-mass energy = 2.76 TeV; arXiv:1102.1957 [nucl-ex]; Phys.Rev. C84 (2011) 024906.
 16. L. Megrelidze et. Al., By CMS Collaboration, Dijet Azimuthal Decorrelations in $pp$ Collisions at $\sqrt{s} = 7$~TeV; arXiv:1101.5029 [hep-ex]; Phys.Rev.Lett. 106 (2011) 122003.
 17. L. Megrelidze et. Al., By CMS Collaboration, Search for Supersymmetry in pp Collisions at 7 TeV in Events with Jets and Missing Transverse Energy; arXiv:1101.1628 [hep-ex]; Phys.Lett. B698 (2011) 196-218. თეორიული ასტროფიზიკის ცენტრი
 18. A.J. Turner, G. Gogoberidze, S.C. Chapman and B. Hnat, ”Nonaxisymmetric Anisotropy of Solar Wind Turbulence, Phys. Rev. Lett. 107, id.095002 (2011).
 19. B. Hnat, S.C. Chapman, G. Gogoberidze and R. Wicks, ”Scale-free texture of the fast solar wind”, Phys. Rev. E. 84, id. 065401 (2011).
 20. M. Akhalkatsi and G. Gogoberidze, ”Spectrum of infrasound radiation from supercell storms”, Quart. J. R. Met. Soc. 137, 229, (2011).6
 21. M. Akhalkatsi and G. Gogoberidze, ”Infrasound generation by turbulent convection”, in “Sound Waves: Propagation, Frequencies and Effects”, Nova Publishers, New York (2011).
 22. Turner, A. J.; Gogoberidze, G.; Chapman, S. C., Nonaxisymmetric Anisotropy of Solar Wind Turbulence as a Direct Test for the Models of Magnetohydrodynamic Tubulence, Eprint arXiv:1110.2932. Phys. Rev. Lett. (Accepted).
 23. G. Gogoberidze, S. Mahajan, S. Poedts and M. Akhalkatsi, Weak and Strong MHD Turbulence, Proceedings of 4th School and Workshop on Space Plasma Physics, Kiten, September 01-13, Ed. by I. Zhelyazkov (2011).
 24. G. Gogoberidze, S. Poedts and M. Akhalkatsi, Models of imbalanced MHD turbulence, Proceedings of 4th School and Workshop on Space Plasma Physics, Kiten, September 01-13, Ed. by I. Zhelyazkov (2011).
 25. G. Gogoberidze and S.C. Chapman, B. Hnat and M.W. Dunlop, Impact of observational uncertainties on universal scaling of MHD turbulence. (2011). Eprint arXiv:1110.6804. Phys. Rev. Lett. (Submitted).
 26.  Dalakishvili, G., Centrifugal force reversal from the perspective of rigidly rotating observer, arXiv:1110.550, (2011).
 27. Dalakishvili, G., Kleimann, J., Fichtner, H., Poedts, S., Magnetic clouds in the solar wind: a numerical assessment of analytical models, Astron. Astrophys. ,536, A100, (2011).
 28. 75. Dalakishvili, G., Rogava, A., Lapenta, G., Poedts, S., Investigation of dynamics of self-similarly evolving magnetic clouds, Astron. Astrophys. , 526, A22, (2011).
 29. Chkheidze, N, “The plasma emission model of RBS1774”, Astronomy & Astrophysics, 527A, 2C, (2011).
 30. Osmanov, Zaza; Rogava, Andria; Poedts, Stefaan, “Self-heating in kinematically complex magnetohydrodynamic flows”, 2012, Physics of Plasmas 19, 2901
 31. Chkheidze, N.; Osmanov, Z. “On the mechanism of the pulsed high-energy emission from the pulsar PSR B1509-58”, 2012, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 419, 2391
 32. Osmanov, Z. “The generation of connected high and very high energy ?-rays and radio emission in active galactic nuclei”, 2011, Astronomy and Astrophysics 530, 75
 33. Chkheidze, N.; Machabeli, G.; Osmanov, Z. “On the Very High Energy Spectrum of the Crab Pulsar”, 2011, Astrophysical Journal 730, 62
 34. Osmanov, Z., “The influence of corotation on high-energy synchrotron emission in Crab-like pulsars”, 2011, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 411, 9737
 35.  I. Nanobashvili, "Two-Stream Instability as a Mechanism for Toroidal Magnetic Field Generation in the Magnetosphere of Crab Pulsar", arXiv, 1110.0322, 2011.
 36. I. Nanobashvili, "Two-Stream Instability as a Mechanism for Toroidal Magnetic Field Generation in the Magnetosphere of Crab Pulsar", submitted to Astrophys. J., 2011.
 37. I. Nanobashvili and G. Van Oost, "Similar Modification of Intermittent Density Bursts by Electrode Biasing and Dynamic Ergodic Divertor in the TEXTOR Tokamak", submitted to Phys. Plasmas, 2011.
 38. I. Nanobashvili, P.Beyer and S. Benkadda, "Investigation of Intermittent Burst and Turbulent Transport Characteristics in Tokamak Edge Plasma During Presence of Edge Transport Barrier – Modeling and Experiment", submitted to Phys. Plasmas, 2011.
 39.  Nanobashvili S., Gelashvili G., Mdivnishvili M., Nanobashvili I., Rostomashvili G. "Toroidal Shock Wave Dynamics Near the Area of Cumulation", submitted to 25th Symposium on Plasma Physics and Technology, Prague, June18-21, 2012.

კონდენსირებული გარემოს ცენტრი

 1.  A. Nersesyan, Gia-Wei Chern, Natalia B. Perkins, ‘Quantum phase transitions in a strongly entangled spin-orbital chain: A field-theoretical approach’ arXiv:1101.1268; Phys. Rev. B83: 205132,2011
 2.  Alexander Nersesyan, Gia-Wei Chern, Natalia B. Perkins, „Quantum phase transitions in a strongly entangled spin-orbital chain: A field-theoretical approach“ , arXiv:1101.1268; Phys. Rev. B83: 205132,2011
 3. A. A. Nersesyan, A. M. Tsvelik, „Zero energy Majorana modes in spin ladders and a possible realization of the Kitaev model“, arXiv:1105.5835; EPL 96, 17002 (2011)

2010 წელი.
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის ცენტრი

 1. J.L. Chkareuli and Z. Kepuladze, Standard Model with Partial Lorentz and Gauge Invariance, EuroPhys. Journ. C , 2010 (in press).
 2. J.L. Chkareuli, J.G. Jejelava and G.Tatishvili, Graviton as a Goldstone boson: Nonlinear Sigma Model for Tensor Field Gravity, Phys.Lett. B (2010) doi:10.1016/plb.2010.11.068.
 3.  J.L. Chkareuli, C.D. Froggatt, J.G. Jejelava and H.B. Nielsen, Emergent Tensor Field Gravity, Nucl. Phys .B, 2010 (in press).
 4. K.S. Babu, Jogesh C. Pati, Zurab Tavartkiladze, Constraining Proton Lifetime in SO(10) with Stabilized Doublet-Triplet Splitting, Journ. of High Energy Physics 1006:084,2010.
 5. Micheal S. Berger, Michael Maziashvili, Free particle wavefunction in light of the minimum-length deformed quantum mechanics and some of its phenomenological implications, e-Print: arXiv:1010.2873 [gr-qc].
 6. A. Fotopoulos, Mirian Tsulaia., “On the Tensionless Limit of String theory, Off - Shell Higher Spin Interaction Vertices and BCFW Recursion Relations” arXiv:1009.0727 [hep-th].; JHEP 1011 (2010) 086.
 7. Angelos Fotopoulos, Mirian Tsulaia., “Current Exchanges for Reducible Higher Spin Modes on AdS” arXiv:1007.0747 [hep-th].
 8. Carlo Angelantonj, Alon E. Faraggi, Mirian Tsulaia, “ Spinor-Vector Duality in Heterotic String Orbifolds”arXiv:1003.5801 [hep-th]; JHEP 1007 (2010) 004.
 9. By M.A. Dantas, J.S. Alcaniz, D. Mania, Bharat Ratra, “Distance and time constraints on accelerating cosmological models” arXiv:1010.0995 [astro-ph.CO]; Phys.Lett. B699 (2011) 239-245.

თეორიული ასტროფიზიკის ცენტრი

რეფერირებული (peer review) ჟურნალები:

 1. Machabeli G. & Osmanov Z.: 'On the Very High Energy Pulsed Emission in the Crab Pulsar' – Astrophys. J., 709, 547 (2010).
 2. Rogava A., Osmanov Z. & Poedts S.: 'Self-heating and its possible relationship to chromospheric heating in slowly rotating stars' – MNRAS, 404. 224 (2010).
 3. Shapakidze D., Debosscher A., Rogava A. & Poedts S.: 'Consistent Self-Similar Magnetohydrodynamics Evolution of Coronal Transients' – Astrophys. J., 712, 565 (2010).
 4. Osmanov Z. & Machabeli G.: 'Quasi-linear diffusion driving the synchrotron emission in active galactic nuclei' – Astron. Astrophys., 516, A12 (2010).
 5. Osmanov Z.: 'Is very high energy emission from the BL Lac 1ES 0806+524 centrifugally driven?' - New Astronomy, 15, 351 (2010).
 6. Araya M., Lomiashvili D., Chang Ch., Luytikov M. & Cui W.: 'Probing Shock Properties with Nonthermal X-ray Filaments in Cas A' – Astrophys. J., 714, 396 (2010).
 7. Osmanov Z.: 'On the Simultaneous Generation of High-energy Emission and Submillimeter/Infrared Radiation from Active Galactic Nuclei' – Astrophys. J., 721, 318 (2010).
 8. Busse A., Muller W-C. & Gogoberidze G.: 'Lagrangian Frequency Spectrum as a Diagnostic for Magnetohydrodynamic Turbulence Dynamics' – Phys. Rev. Lett., 105, id. 235005 (2010).
 9. Osmanov Z.: 'Influence of corotation on the high energy synchrotron emission in Crab-like pulsars' – MNRAS, (Doi - 10.1111/j.1365-2966.2010.17733.x) (2010).
 10. DalakiShvili G., Rogava A., Lapenta G. & Poedts S.: 'Investigation of dynamics of self-similarly evolving magnetic clouds' – Astron. Astrophys., 526, A22 (2011).

კონფერენციების მასალები:

 1. Dalakishvili G.: 'Characteristics of magnetised plasma flow around stationary and expanding magnetic clouds' - EGU General Assembly 2010, held 2-7 May, 2010 in Vienna, Austria, p.8212.
 2. Dalakishvili G.: 'Analytical and numerical study of dynamics of self-similarly evolving magnetic clouds' - EGU General Assembly 2010, held 2-7 May, 2010 in Vienna, Austria, p.8241.

ელექტრონული არქივები:

 1. Chkheidze N., Machabeli G. & Osmanov Z.: 'On the very high energy spectrum of the Crab pulsar' - eprint arXiv:1012.3275 (2010); The Astrophysical Journal, Volume 730, Issue 2, article id. 62, 5 pp. (2011).
 2. Chkheidze N. 'The plasma emission model of RBS1774' - eprint arXiv:1012.4432 (2010).
 3. Akhalkatsi M. & Gogoberidze G.: 'Spectrum of infrasound radiation from supercell storms - eprint arXiv:1010.5127 (2010).

კონდენსირებული გარემოს ცენტრი

 1.  S.T.Carr, B.N.Narozhny., A.A.Nersesyan, “The effect of a local perturbation in fermionic ladder”, arXiv: 1008.5282; Phys. Rev. Lett. 106, 126805 (2011)
 2. A.A.Nersesyan, G.W.Chern, N.Perkins, “Gapped phases and quantum criticalities of vanadium chains: Field theory approach”, მასალებში: ICTP-SISSA გაერთიანებულ კოლოკვიუმზე (ტრიესტი, იტალია) და საერთაშორისო კონფერენციაზე “Workshop on principles and design of strongly correlated electronic systems”, August 2010, Trieste, Italy.

2009 წელი
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის ცენტრი

 1.  J.L. Chkareuli, C.D. Froggatt, and H.B. Nielsen “Deriving gauge symmetry and spontaneous Lorentz violation”. - Nuclear Physics B821, 65, 2009
 2. J.L. Chkareuli, J.Jejelava and Z. Kepuladze, “Partial gauge and Lorentz invariance in Standard Model”, The European Physical Journal C (in press)
 3. J.L. Chkareuli, Archil Kobakhidze and Raymond R. Volkas, “Vector-field domain walls”. - Physical Review D80, 065008, 2009
 4. M. Maziashvili, “Quantum-gravitational running/reduction of space-time dimension”,- 2009 Special Issue of Int. Journal of Modern Physics D (in press)
 5. M. Maziashvili, “Random versus holographic fluctuations of the background metric. I.(Cosmological) running of space-time dimension», Physics Letters B679,482, 2009
 6.  M. Maziashvili and Z. Silagadze, “Quantum-gravitational corrections to thehydrogen atom and harmonic oscillator”. - Int. Journal of Modern Physics D (in press)
 7.  M. Maziashvili, “Light incoherence due to quantum-gravitational fluctuations of the background space”, Astroparticle Physics 31, 344, 2009
 8.  D. Mania and M. Maziashvili, «Corrections to the black body radiation due to minimum length modified quantum mechanics and some of its cosmological implications». - Physical Review D (in press)

თეორიული ასტროფიზიკის ცენტრი

 1. M. Akhalkatsi and G. Gogoberidze, Quart. J. R. Met. Soc., 135, 935 (2009).
 2. Chkheidze, N., “The emission polarization of RX J1856.5-3754”, Astronomy and Astrophysics, Volume 500, Issue 2, 2009, pp.861-865
 3.  Z. Osmanov, „Is very high energy emission from the BL Lac 1ES 0806+524 centrifugally driven?; . arXiv:0901.1235
 4. Machabeli George, Osmanov Zaza ” The Synchrotron Emission Mechanism in the Recently Detected Very High Energy Radiation from the Crab Pulsar”; arXiv:0901.3470; Astrophys.J.700:L114-L117,2009
 5. Zaza Osmanov, Frank M. Rieger, “On particle acceleration and very high energy gamma-ray emission in Crab-like pulsars,” arXiv:0906.1691; Astronomy and Astrophysics, Volume 516, id.A12, 4 pp.
 6. Machabeli George, Osmanov Zaza, “On the very high energy (>25GeV) pulsed emission in the Crab pulsar”, . arXiv:0907.1385; The Astrophysical Journal, Volume 709, Issue 2, pp. 547-551 (2010).
 7.  Z. Osmanov, “On the role of the curvature drift instability in the dynamics of electrons in active galactic nuclei”, . arXiv:0907.4268
 8.  Andria Rogava, Zaza Osmanov, Stefaan Poedts, “Self-heating and its possible relationship to chromospheric heating in slowly rotating stars”, arXiv:0909.5400; Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 404, Issue 1, pp. 224-231
 9. Osmanov Zaza, “Centrifugally induced curvature drift instability in AGN”, . arXiv:0910.2740
 10.  Z. Osmanov, G. Machabeli, “Quasi-linear diffusion driving the synchrotron emission in active galactic nuclei”, arXiv:0910.3943; Astronomy and Astrophysics, Volume 516, id.A12, 4 pp
 11.  Osmanov, Z.; Shapakidze, D.; Machabeli, G., “Dynamical feedback of the curvature drift instability on its saturation process”, Astronomy and Astrophysics, Volume 503, Issue 1, 2009, pp.19-24
 12. G. Gogoberidze, Y. Voitenko, S. Poedts, and M. Goossens, Astrophys. J. Letters 706, L12, (2009);
 13. G. Gogoberidze, Y. Voitenko, S. Poedts, and J. De Keyser, Astron. Astrophys. (submitted), (2009)).
ბანერები