საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმდინარე კვლევები

მიმდინარე კვლევები

  1. საქართველოს მცენარეთა მრავალფეროვნების შესწავლა, ბუნებრივი მცენარეული რესურსების გამოვლენა, დაცვისა და მდგრადი გამოყენების მეცნიერული საფუძვლებისა და პრაქტიკული რეკომენდაციების დამუშავება, 2014-2018 წწ.
  2. სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბოტანიკის ინსტიტუტის ამოცანები 2016 წელს „2014-2020 წწ. საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიისა და მოქმედებათა გეგმასთან მიმართებაში“. ბოტანიკის ინსტიტუტის ჰერბარიუმის (საქართველოს ეროვნული ჰერბარიუმი) განვითარება 2016 წელს.  დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
  3. საქართველოს სოკოებისა და ლიქენების ეთნობიოლოგიური გამოკვლევა 2013-2017 წწ.- დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
  4. ტყის გენეტიკური რესურსების შესწავლა და ex situ კონსერვაცია საქართველოში (2015-2016)- დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
  5. კარგარეთა აეროალერგენები და ასთმა საქართველოში: აეროალერგენების ყოველდღიური ექსპოზიციის კავშირი რესპირაციულ სიმპტომებთან ასთმიან სენსიბილიზებულ პაციენტებში (2016-2017 )- დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
ბანერები