საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი გთავაზობთ ერთიანი მიღებით  შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებს: 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი გთავაზობთ ინდივიდუალური მიღებით  შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებს:  

                                                                                                                              


  საკონტაქტო ინფორმაცია:
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი
➳თბილისი, ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, H კორპუსი 108 ოთახი
☏ (+995 32) 222 00 09 (139, 137, 338)
sciences_medicine@iliauni.edu.ge  

ბანერები