საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2020-2021 სასწავლო წელს ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები აპელაციისა და საერთო სამაგისტრო გამოცდის შედეგების გათვალისწინებით
ახალი ამბები
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2020-2021 სასწავლო წელს ჩასარიცხ კანდიდატთა ...
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე მისაღები ზეპირი გამოცდების შედეგები
7 სექტემბერი, 2020
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე მისაღები ზეპირი გამოცდების შედეგები
2020-2021 სასწავლო წლისათვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
29 აგვისტო, 2020
2020-2021 სასწავლო წლისათვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ...
სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაცია გახანგრძლივდა – საბუნებისმეტყველოი მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი
27 აგვისტო, 2020
სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაცია გახანგრძლივდა – საბუნებისმეტყველოი მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი
ილიაუნის პროფესორების სტატია ჟურნალში ''Journal of ATMOSPHERIC and SOLAR-TERESTIAL PHYSICS''
ახალი ამბები
ილიაუნის პროფესორების სტატია ჟურნალში ''Journal of ATMOSPHERIC and SOLAR-TERESTIAL PHYSICS''
მიღება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2020-2021
ახალი ამბები
მიღება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2020-2021
შიდა მობილობა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
28 ივლისი, 2020
შიდა მობილობა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
შიდა მობილობა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე
28 ივლისი, 2020
შიდა მობილობა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე
დოქტორანტ გიორგი ლობჟანიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა დისტანციურად
ღონისძიებები
27 ივლისი, 2020
დოქტორანტ გიორგი ლობჟანიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა დისტანციურად
დოქტორანტ ირაჯ ალიფურფარდის სადისერტაციო ნაშრომის დისტანციური დაცვა
ახალი ამბები
20 ივლისი, 2020
დოქტორანტ ირაჯ ალიფურფარდის სადისერტაციო ნაშრომის დისტანციური დაცვა
ილიაუნის ზოოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელმა ბოლოფეხიანების ახალი სახეობა აღწერა
ახალი ამბები
ილიაუნის ზოოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელმა ბოლოფეხიანების ახალი სახეობა აღწერა
ონლაინდისკუსია: დისტანციური სწავლება – ცვლილებები სამედიცინო განათლების მენეჯმენტში
ღონისძიებები
24 მაისი, 2020
ონლაინდისკუსია: დისტანციური სწავლება – ცვლილებები სამედიცინო განათლების მენეჯმენტში
ბანერები