საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე მისაღები ზეპირი გამოცდის შედეგები
ახალი ამბები
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე მისაღები ზეპირი გამოცდის შედეგები
 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
ახალი ამბები
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაცია გახანგძლივდა - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი
ახალი ამბები
სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაცია გახანგძლივდა - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი
ცხადდება მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისათვის
ახალი ამბები
ცხადდება მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისათვის
მიღება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისთვის
ახალი ამბები
მიღება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისთვის
ვაკანტური ადგილების რაოდენობა სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისათვის
ახალი ამბები
ვაკანტური ადგილების რაოდენობა სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისათვის
დოქტორანტ ირაკლი მღებრიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
ღონისძიებები
25 ივლისი, 2019
დოქტორანტ ირაკლი მღებრიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
საკვები პროდუქტების მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები „ბადაგონის" ღვინის ქარხანას ეწვივნენ
ახალი ამბები
საკვები პროდუქტების მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები „ბადაგონის" ღვინის ქარხანას ეწვივნენ
დოქტორანტ ოლღა ავსაჯანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
ღონისძიებები
დოქტორანტ ოლღა ავსაჯანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკის ფარგლებში Global Beer Georgia (GBG)-ს კუთვნილ ლუდის ქარხანას ეწვივნენ
ახალი ამბები
სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკის ფარგლებში Global Beer Georgia (GBG)-ს კუთვნილ ლუდის ქარხანას ეწვივნენ
დოქტორანტ გიორგი მარგველანის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
ღონისძიებები
დოქტორანტ გიორგი მარგველანის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
საერთაშორისო კონფერენცია „ტოპოლოგიურ და ძლიერ კორელირებულ სისტემებში აღმოცენებული დაბალგანზომილებიანი კვანტური სისტემები"
ახალი ამბები
საერთაშორისო კონფერენცია „ტოპოლოგიურ და ძლიერ კორელირებულ სისტემებში აღმოცენებული დაბალგანზომილებიანი კვანტური სისტემები"
ბანერები