საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი

დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი

დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი შედგება ოთხი მნიშვნელოვანი სამეცნიერო და სასწავლო ნაწილისაგან:

  • სეისმური მონიტორინგის ცენტრი;
  • გეოლოგიის დეპარტამენტი;
  • გამოყენებითი გეოფიზიკის დეპარტამენტი;
  • გეოგრაფიის დეპარტამენტი;
  • სპელეოლოგიის სასწავლო ცენტრი.

სეისმური მონიტორინგის ცენტრი ერთადერთი ეროვნული დაწესებულებაა, რომელიც სეისმური აქტივობისა და მიწისძვრათა შესახებ აგროვებს მონაცემებს. ცენტრის შემადგენლობაშია 20 რეგიონული ციფრული სეისმური სადგური და ორი ადგილობრივი - ცენტრალური კავკასიისა და ჯავახეთის ზეგნის – ქსელი. სეისმური მონიტორინგის ცენტრი ონლაინ-რეჟიმში იღებს მონაცემებს სეისმური სადგურებიდან და აფასებს სეისმური აქტივობის საშიშროებებს.

გეოლოგიის დეპარტამენტი სწავლობს კავკასიის რეგიონის გეოლოგიურ პრობლემებს. კვლევის ძირითადი მიმართულებებია: რეგიონის აქტიური ტექტონიკა და აქტიური ვულკანიზმი კავკასიის რეგიონში.

გამოყენებითი გეოფიზიკის დეპარტამენტი სწავლობს გეოფიზიკურ მეთოდებს, რომლებიც გამოიყენება გეოლოგიურ, გეოგრაფიულ, საინჟინრო და არქეოლოგიურ სამუშაოებში.


საკონტაქტო ინფორმაცია

➳ შ. ნუცუბიძის ქ. 77, 0177,
თბილისი, საქართველო
☏ (+995 32) 231 76 24
✉ earthscience@iliauni.edu.ge
www. ies.iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები