საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

გამოქვეყნებული ნაშრომები

2019 წელი

სტატიები:

 1. G. Tedoradze, G. Nakhutsrishvili, A. Otte, M. Seip, T. Theissen, R. Waldhardt, A. Magiera Phytocoenologia (ISSN 0340-269X)
 2. Pistrick, K., Akhalkatsi, M. & J. Ekhvaia. J. Genet Resour Crop Evol., 66: 1327–1340 (Impact factor 1.4)
 3. Zerbe, S., Pieretti, L., Elsen, S., Asanidze, Z., Asanidze, I., Mumladze, L. 2019. Forest restoration potential in a deforested mountain area – an eco-sociological approach towards sustainability. Forest Sciences Oxford Academic XX (10), pp1-11. (Impact factor 1.5),
 4. N. Togonidze, M. Akhalkatsi The effects of habitat degradation on phenology and reproduction of some species of genus Primula L. Pakistan Journal of Botany – Society Online (Impact factor 0.94)
 5. Zenderland, J., Hart, R., Bussmann, R.W., Paniagua Zambrana, N.Y., Sikharulidze, S., Kikvidze, Z., Kikodze, D., Tchelidze, D., Khutsishvili, M., Batsatsashvili, K. Economic Botanyvol.73, Issue 3. pp293-303
 6. Y. Qiao, N. K. Sunada, A. E. Hatada, I. Lange, M. Khutsishvili, V. Alizade, D. Atha, Dana-Lynn Ko’omoa- Lange, Elsevier Biochemical and Biophysical Research Communications vol. 516 (2019)733-738
 7. Y. Qiao, M. Khutsishvili, V. Alizade, D. Atha, R. Borris Molecules, 2019; 24, 1561
 8. R. Borris , F. Qui, M. Khustishvili, G. Fayvush, K. Tamanyan, D. Atha Biochemical Systematics and Ecology, 2019 v. 1
 9. X. Li, X. Wang, C. Li, M. Khutsishvili, G. Fayvush, D. Atha, Y. Zhang & R. P. Borris Springer Nature SCIENTIFIC REPORTS (2019)9:9230|
 10. Y. Qiao, X. Liu, X. Li, X. Wang, C. Li, M. Khutsishvili, V. Alizade, D. Atha, J. Zhang, R. P. Borris Elsevier Biochemical and Biophysical Research Communications vol. 509 (2019)931-936
 11. Kenar, N & Kikvidze, Z. Journal of Arid Environments 169, 34-41
 12. Kikvidze, Z. & Brooker, R.W. Journal of Vegetation Science, 30, 397-401
 13. Bussmann, RW; Batsatsashvili, K;Kikvidze, Z; Paniagua-Zambrana, NY; Khutsishvili,M; Maisaia, I; Sikharulidze,S; Tchelidze, D Ethnobotany of the Mountain Regions of Far Eastern Europe
 14. Rahman, I.U., Hart, R., Afzal, A., Iqbal, Z., Ijaz, F., Abd Allah, E.F., Ali, N., Khan, S.M., Alqarawi, A.A., Alsubeie, M.S., Bussmann, RW Applied Ecology and Environmental Research 17(2): 2765-2777
 15. Gianella M., Balestrazzi A., Pagano A., Müller JV., Kyratzis AC., Kikodze D., Canella M., Mondoni A., Rossi G., Guzzon F. Plant Biol (Stuttg), 2019 Oct 22
 16. Maia Akhalkatsi*, Giorgi Arabuli, Zezva Asanidze, Tamar Goloshvili and Natalia Togonidze Agricultural Research & Technology Vol. 21, Issue 1, April 2019

2018 წელი

მონოგრაფიები:

 1. თ. გირგვლიანი ზემო სვანეთის მარცვლოვანი და სამარცვლე პარკოსანი კულტურების მრავალფეროვნება თბილისი, „ინტელექტი“ 152
 2. რ. ქვაჩაკიძე საქართველოს მთის ტყეების აღდგენა. თბილისი 99


2017 წელი

მონოგრაფიები:

 1. გ. ღვალაძე. ფარულთესლოვანთა ორმაგი განაყოფიერების საკითხისათვის. თბილისი, 2017. გვერდების რაოდენობა 176.
 2. მ. ახალკაცი. მცენარის რეპროდუქციული სტრატეგიის სტრუქტურულ-ფუნქციური ასპექტები. თბილისი, 2017. 183
 3. რ. ქვაჩაკიძე, კ. იაშაღაშვილი. საქართველოს მეორეული ტყეები (გავრცელება, ტიპოლოგია, დინამიკა) თბილისი, 2017. 132
 4. ნ. ლაჩაშვილი, ნ. ერაძე. თბილისის მიდამოების ხეები და ბუჩქები (აღმოსავლეთ საქართველო, სამხრეთ კავკასია) თბილისი, „უნივერსალი“, 2017. 251
 5. G. Nakhutsrishvili, O. Abdaladze, K. Batsatsashvili, E. Spehn, Ch. Körner (Editor). 2017. In Plant Diversity in the Central Great Caucasus: A Quantitive Assessment. Cham, Switzerland Springer. 170.


კრებულები:

 1. R. W. Bussmann (editor). Ethnobotany of the Caucasus. Cham,Switzerland Springer. 746

სტატიები:

 1. დ. ხარაძე, თ. მემანიშვილი, ქ. მამულაშვილი და სხვ. ბიოდეგრადირებადი პოლიკატიონები ამინომჟავების საფუძველზე ანტიმიკრობული აქტივობით საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. ტ. 11, №3. 7 .
 2. ა. ჯორჯაძე, ი. კუპრაძე, ქ. ბაცაცაშვილი საქართველოს სოკოებისა და ლიქენების ეთნობიოლოგია. http:fungi.biodiversity-Georgia .2017, თბილისი.
 3. ნ. ერაძე, ნ. ლაჩაშვილი თბილისის მიდამოების ნატურალიზებული მერქნიანი მცენარეები
 4. კრ.: საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი. III სამეცნიერო კონფერენციის –„ბიომრავალფეროვნება და საქართველო“ – მასალები.3. 2017, თბილისი. 3 .
 5. ლ. ხარიტონაშვილი, ნ. შაქარიშვილი და სხვ. ვაზის ფოთლის ბუსუსების ტრიქომების მორფოსტრუქტურა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ISSN 152-2743. 1(37), 2017 .5. 
 6. მ. ახალკაცი, მ. ქიმერიძე. საქართველოს ფლორის მრავალფეროვნების დამოკიდებულება დედამიწის კლიმატზე. ჟურნ.: სუფთა გარემო ჩვენი არჩევანია. N4. თბილისი, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“. 21. 
 7. Lachashvili N. J. Conspectus of trees and shrubs of Tbilisi environs (East Georgia, South Caucasus).
 8. Annals of Agrarian Science. Vol. 15, N1, 2017. Tbilisi, Publishing Services by Elsevier B. V. on behalf of the Agricultural University of Georgia. 12.
 9. Lachashvili N. J., Khachidze M. N., Eradze N. V., Khetsuriani L. D. Steppe of Tbilisi environs (East Georgia, South Caucasus). Annals of Agrarian Science Vol. 15, N3, 2017. Tbilisi, Publishing Services by Elsevier B. V. on behalf of the Agricultural University of Georgia. 7.
 10. N. Lachashvili, N. Eradze. Adonis Wolgensis Steven – New Species for flora of Georgia. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. Vol. 11, N4, 2017. Tbilisi, Georgian Academy Press. 6.
 11. Breckle S-W, Gagnidze R., Fayvusch G., Nakhutsrishvili G. Floristic Analysis of the subnival-nival vegetation of Hindu Kush and Caucasus Beleffelder Okolgische Beitrage 21 (SSN 0117-0698). 53
 12. E. Chkhubiamishvili,G. Badridze,N. Kacharava et al. Enzymes activity and content of antioxidants in leaves of halophytes from saline soils of Kumisi lakeInternational Journal of Agronomy and Agricultural Research (IJAAR) ISSN: 2223-7054 (Print) 2225-3610 (online) Vol. 9, No. 1 http://www.innspub.net. 15
 13. G. Badridze, N. Kacharava, E. Chkhubianishvili et al. Comparative study of biochemical characteristics of halophytes from two different habitats. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES). ISSN: 2220-6663 (Print) 2222-3045 (Online) Vol. 11, No. 5 International Network for Natural Sciences http://www.innspub.net. 19
 14. L. Mumladze,Z. Asanidze,F. Walther, B. Hausdorf. Beyond elevation: testing the climatic variability hypothesis vs. Rapoport`s rule in vascular plant and snail species in the Caucasus/Biological Journal of the Linnean Society Vol. 121, Issue 4, 1 August 2017, DOI: 10.1093/biolinn ean/blx027 Linnean Society ISSN 0024-4066 (Impact Factor: 2.288) . 11
 15. L. Mumladze,W. Ulrich,Z. Asanidze,G. Japoshvili. An inverse elevational species richness gradient of Caucasian vascular plants and Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea)/Journal Écoscience. Vol. 24,
 16. 2017 – Issue 1-2 Journal Écoscience ISSN: 1195-6860 (Impact Factor: 0.688). 5.
 17. T. Abramidze, M. Gotua, N. Chikhelidze et al. Plant aeroallergens in two major cities of Georgia-Tbilisi and Kutaisi/Georgian medical news 2017 Mar, Volume 264, Issue 3 PubMed Journals RG Journal (Impact Factor: 0.16). 6.
 18. M. Akhalkatsi, T. Girgvliani Crop Wild Relatives of Genus Coriandrum L. in Georgia (South Caucasus) / Agricultural Research & Technology: Open Access Journal (ARTOAJ) May 30, 2017
 19. Vol. 7, Issue 3 DOI:10.19080/ART OAJ.2017.07.555712 Juniper publishers Online ISSN: 2471-6774. 5
 20. M. Akhalkatsi Climate Global Change on Reproduction and Diversity of Agricultural Plants in Semi-Arid Regions of Georgia (Caucasus Ecoregion)/ Agricultural Research&Technology: Open Access Journal (ARTOAJ) 17.1.2017 Vol.3, Issue 4; DOI: 10.19080/ARTOAJ.2017.03.555619 Juniper publishers Online, ISSN:2471-6774. 2.
 21. M. Akhalkatsi, Otte Annette et al. Agrobiodiversity and genetic erosion of crop varieties and plant resources in the Central Great Caucasus/Annals of Agrarian Science 11 February,
 22. 2017 Vol. 15, Issue 1 Elsevier ISSN: 1512-1887. 6
 23. M. Akhalkatsi Alpine Crop Wild Relatives in Georgia (The Caucasus)/ Humboldt Kolleg Tbilisi 2017
 24. 20-22 September Deutsch-Georgische Begegnungsorte in der Literatur und Kultur des 20. Jahrhunderts. 2
 25. Z. Asanidze Study of endangered species Rhododendron in Georgia/ Academy of Sciences of Moldova Botanical Garden (Institute) of ASM 1-3 June 2017 Chișinau, Republic of Moldova International scientific symposium “conservation of plant diversity” 5th edition
 26. ISBN 978-9975-4182-1-8. 1.
 27. R. W. Bussmann, K. Batsatsashvili, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, and N. Y. Paniagua Zambrana. In: Ethnobotany of the Caucasus R. W. Bussmann (editor).2017 Ethnobotany of the Caucasus – The Region. Cham, Switzerland Springer. 20. ,
 28. R. W. Bussmann, K. Batsatsashvili, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, and N. Y. Paniagua Zambrana. Ethnobotany of the Caucasus – Georgia. Cham, Switzerland Springer. 22.
 29. K. Batsatsashvili, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Abies nordmanniana (Steven) Spach Pinaceae Cham, Switzerland Springer. 8
 30. N. P. Mehdiyeva, V. M. Alizade, K. Batsatsashvili, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Acer laetum C. A. Mey Acer platanoides L. Acer pseudoplatanus L. Cham, Switzerland Springer. 10
 31. K. Batsatsashvili, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Agasyllis latifolia (M. Bieb.) Boiss. Apiaceae Cham, Switzerland Springer. 6.
 32. N. P. Mehdiyeva, V. M. Alizade, K. Batsatsashvili, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Agrimonia eupatoria L. Rosaceae Cham,Switzerland Springer. 8
 33. G. Fayvush, A. Aleksanyan, N. P. Mehdiyeva, V. M. Alizade, K. Batsatsashvili, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Allium paradoxum (M. Bieb.) G. Don Allium ursinum L. Allium victorialis L. Amaryllidaceae Cham,Switzerland Springer. 10.
 34. K. Batsatsashvili, N. P. Mehdiyeva, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, V. M. Alizade, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae Cham,Switzerland Springer. 8
 35. K. Batsatsashvili, N. P. Mehdiyeva, G. Fayvush, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, A. Aleksanyan, V. M. Alizade, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Artemisia Annua L. Artemisia fragrans Willd. Asteraceae Cham,Switzerland Springer. 8
 36. G. Fayvush, A. Aleksanyan, N. P. Mehdiyeva, V. M. Alizade, K. Batsatsashvili, , Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Asparagus officinalis L. Asparagus verticillatus L. Asparagaceae Cham,Switzerland Springer . 8
 37. N. P. Mehdiyeva, V. M. Alizade, K. Batsatsashvili, , Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Asplenium trichomanes L. Aspleniaceae Cham,Switzerland Springer. 6
 38. N. P. Mehdiyeva, G. Fayvush, A. Aleksanyan, V. M. Alizade, K. Batsatsashvili, , Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Atriplex hortensis L. Atriplex tatarica L. Amaranthaceae Cham,Switzerland Springer . 6
 39. K. Batsatsashvili, , N. P. Mehdiyeva, G. Fayvush, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, A. Aleksanyan, V. M. Alizade, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Berberis vulgaris L. Berberidaceae Cham,Switzerland Springer. 6
 40. K. Batsatsashvili, , N. P. Mehdiyeva, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, V. M. Alizade, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Betula pubescens var. litwinowii (Doluch.) Ashburner & Mc. All. Betulaceae Cham,Switzerland Springer. 10
 41. K. Batsatsashvili, , Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Campanula lactiflora M. Bieb. Campanulaceae Cham,Switzerland Springer. 6
 42. K. Batsatsashvili, , N. P. Mehdiyeva, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, V. M. Alizade, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Carpinus caucasica Grossh. Betulaceae Cham,Switzerland Springer . 8
 43. N. P. Mehdiyeva, G. Fayvush, A. Aleksanyan, V. M. Alizade, K. Batsatsashvili, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Carum carvi L. Carum caucasicum Boiss. Apiaceae Cham,Switzerland Springer. 8
 44. N. P. Mehdiyeva, V. M. Alizade, K. Batsatsashvili, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Castanea sativa Mill. Fagaceae Cham,Switzerland Springer. 8
 45. K. Batsatsashvili, N. P. Mehdiyeva, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, V. M. Alizade, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Celtis caucasica Willd. Cannabaceae Cham,Switzerland Springer . 6
 46. K. Batsatsashvili, N. P. Mehdiyeva, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, V. M. Alizade, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Chelidonium majus L. Papaveraceae Cham,Switzerland Springer. 6
 47. K. Batsatsashvili, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Chenopodium album L. Chenopodium foliosum L. Amaranthaceae Cham,Switzerland Springer. 10
 48. N. P. Mehdiyeva, G. Fayvush, V. M. Alizade, A. Aleksanyan, , K. Batsatsashvili, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Cichorium intybus L. Asteraceae Cham,Switzerland Springer. 8
 49. K. Batsatsashvili, N. P. Mehdiyeva, Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, V. M. Alizade N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Cirsium arvense (L.) Scop. Asteraceae Cham,Switzerland Springer. 6
 50. K. Batsatsashvili, N. P. Mehdiyeva, , G. Fayvush ,Z. Kikvidze, M. Khutsishvili, I. Maisaia, Sh. Sikharulidze, D. Tchelidze, A. Aleksanyan , V. M. Alizade N. Y. Paniagua Zambrana, and R. W. Bussmann Cornus mas L. Cornaceae Cham,Switzerland Springer. 10
 

2016 წელი

 • მონოგრაფიები
 1. Nakhutsrishvili G.,Abdaladze O.,Batsatsashvili k., Spehz E.M., Közner Ch. Plant diversity in the Central Great Caucasus – a quantiteativee assessment, Springer,2016
 2. ლევან ფრუიძე,ინეზა მაისაია, შალვა სიხარულიძე, მაია თავართქილაძე,წიგნი II: პური ჩვენი არსობისა (საქართველო – სამიწათმოქმედო კულტურის უძველესი კერა) თბილისი, „პალიტრა L.“,2016
 3. შამილ შეთეკაური,დავით ჭელიძე . მესხეთ-ჯავახეთის მაღალმთის ფლორა (მცირე კავკასიონი) თბილისი, „საარი“, 2016
 4. ჯუმბერ კუჭუხიძე,რევაზ გაგნიძე,ციალა ღვინიაშვილი,მალხაზ ჯორჯაძე, საქართველოს ფლორის ენდემური ყვავილოვანი მცენარეები (ბოტანიკური დახასიათება,ქიმიური შემადგენლობა, მედიცინაში გამოყენება),თბილისი,2016
 5. ე. ჩხუბიანიშვილი, საქართველოს პირველი ბოტანიკოს- ანატომები თბილისი, „უნივერსალი“, 2016
 • სტატიები
 1. ქ. ტიგიშვილი,ქ.ბაცაცაშვილი, წყალტუბოს რაიონის კირქვიანი ჰაბიტატების ბრიოფიტების მრავალფეროვნება ბიომრავალფეროვნება და საქართველო, II სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, N2, 2016 თბილისი
 2. ა. ჯორჯაძე,ი. კუპრაძე,ა.არაბიძე,ქ. ბაცაცაშვილი,სოკოები და ლიქენები თუშეთის მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრებაში ბიომრავალფეროვნება და საქართველო, II სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, N2, 2016 თბილისი
 3. მ. როგავა,ი. მაისაია,თ. ბოჭორიშვილი, ძირითადი საკვები კულტურები და ტრადიციული კვების კავშირი მოსახლეობის ჯანმრთელობისთან./ჟურნალი კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა.2015. გვ. 42-60.ISSN:1512-1968, საქართველოს საერთაშორისო კარდიომიოპათიის საზოგადოება.თბილისი.
 4. მაია ახალკაცი,მარიამ ქიმერიძე,კლიმატის ცვლილების ეფექტი საქართველოს სემიარიდული რეგიონების იშვიათ მცენარეთა გამრავლებასა და მრავალფეროვნებაზე.სუფთა გარემო:პეროდული კრებული 2016,თებერვალი,N 2 თბილისი,საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი (სბმკ),“ორქისი“;
 5. ნ. შაქარიშვილი,დ. ჭელიძე,ბუშტურას –Coluteocarpus vesicaria (L.)Holomboe-ს თესლის გაღივება და აღმონაცენის დამკვიდრება.საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე ტ. 10, №1 იანვარი-თებერვალი-მარტი, თბილისი,2016.
 6. გ. ბადრიძე,ნ. კაჭარავა,ი. კუპრაძე,ქ. ბაცაცაშვილი,ც. ინაშვილი,ა. ჯორჯაძე, ფენოლების შემცველობა სხვადასხვა ჰაბიტატში მოზარდ ლიქენში -Peltigera canina-ში ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები: III რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები თბილისი, 2016
 7. Bussmann, R.W.,Zambrana, N.Y.P.,Sikharulidze, S., Kikvidze,Z., Kikodze, D., Tchelidze,D., Khutsishvili, M.,Batsatsashvili, K. and Hart R.E.,A comparativeethnobotany of Khevsureti, Samtskhe-Javakheti, Tusheti,Svaneti, and Racha-Lechkhumi, Republic of Georgia (Sakartvelo), Caucasus 12(1), p.43. [Impact Factor: 2.414] http://ethnobiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13002-016-0110-2
 8. Julia Moschny,Kamila Tamanyan,MananaKhutsishvili,Daniel E. Atha,Robert P. Borris,Dana-Lynn KoomoaScrophularia orientalis extract induces calciumsignaling and apoptosis in neuroblastoma cells Intenational Journal of Oncology 48: 1608 –1616, 2016 [Impact Factor:2.414] Published online 2016, Feb 3. DOI: 10.3892/ijo.2016.337 3
 9. GLORIA article 51 autors by Manuela Winkler* et al.,and Maia Akhalkatsi Khatuna Gigauri(PhD),The rich sides of mountain summits - a pan-European view on aspect preferences of alpine plants /Journal of Biogeography, November 2016, Volume 43,Issue 11,pp 2261–2273 DOI: 10.1111/jbi.12835 Wiley Online Library Online ISSN: 1365-2699 (Impact Factor:3.997)
 10. M.Gogniashvili,T. Jinjikhadze,I. Maisaia,M. Akhalkatsi,A. Kotorashvili,N. Kotaria,T. Beridze,A. Ju.Dudnikov, Complete chloroplast genomes of Aegilops tauschii Coss. and Ae.cylindrica Host sheds light on plasmon D evolution /Current Genetics, November 2016,Volume 62,Issue 4 doi:10.1007/s002 94-016-0583-5 Springer Berlin- Heidelberg ISSN: 0172-8083 (Impact factor 3.385)
 11. Khatuna Gigauri, Maia Akhalkatsi, Otar Abdaladze, George Nakhutsrishvili, Alpine Plant Distribution and Thermic Vegetation Indicator on Gloria Summits in the Central Greater Caucasus / Pakistan Journal of Botany, October 2016, Volume 48, Issue 5, Pakistan Botanical Society Online ISSN: 2070-3368 (Impact Factor:0.658)
 12. G. Badridze, N. Kacharava, E. Chkhubianishvili, L. Rapava, M. Kikvidze, Sh. Chanishvili, N. Shakarishvili, L. Mazanishvili, L. Chigladze, Effect of UV Radiation and Artificial Acid Rain on Productivity of Wheat. / Russian Journal of Ecology, l. 47,Issue 2, Springer Online ISSN:1608-3334 (Impact Factor:0.
 13. Maia Akhalkatsi,Guranda, Gvaladze Tamar Girgvliani, Situational Analyses of the Current State of Plant Genetic Resources Important for Food and Agriculture in Georgia (Caucasus Ecoregion) / Agricultural Research & Technology: Openv Access Journal (ARTOAJ), August 2016 Vol. 2,Issue 2 DOI: 10.19080/ ARTOAJ.2016.01.555582, Juniper publishers Online ISSN: 2471-6774
 14. Maia Akhalkatsi, Ancient Crops Continuing for an Extended Period in Samtskhe-Javakheti Region of Georgia – A Review / Agricultural Research & Technology: Open Access Journal(ARTOAJ),December 2016, Volume 2,Issue 5,Juniper publishers Online ISSN: 2471-6774
 15. Chkhubianishvili Eva, Badridze Gulnara, Kacharava Nani, Rapava Luara, Kikvidze Medea, Chanishvili Shota, Chigladze Lali, Enzymes activity and content of antioxidants in leaves of halophytes from saline soils of Kumisi lake. International Journal of Agronomy and Agricultural Research (IJAAR),Vol. 9, No. 1, 2016 Rajshahi,Bangladesh
 16. G. Badridze, N.Kacharava, E.Chkhubianishvili,L. Rapava, M.Kikvidze, Sh.Chanishvili,N. Shakarishvili, L.Mazanishvili, L.Chigladze, Effect of UV Radiation and Artificial Acid Rain on Productivity of Wheat. Russian Journal of Ecology, Vol. 47, No. 2,2016 Pleiades Publishing,Ltd. Yekaterinburg
 17. V. Bakalin,K. Tigishvili, G. Arutinov, AA new checklist of the liverworst and hornworts of Georgia (Caucasus), V.5, No. 1, 2016 Vladivostok
 18. Bussmann, R.W., Zambrana, N.Y.P., Sikharulidze, S., Kikvidze, Z., Kikodze, D., Tchelidze, D., Batsatsashvili, K. & Hart, R.E. (2016): Medicinal and Food Plants of Svaneti and Lechkhumi, Sakartvelo (Republic of Georgia), Caucasus. Medicinal and Aromatic Plants (Los Angel), 5: 266 DOI:10.4172/2167-0412.1000266
 19. Tevzadze, G., Kikvidze, Z.,Ethno-ecological contexts of the Skhalta Gorge and the Upper Svaneti (Georgia, the Caucasus). Journal of Political Ecology,23, 2016
 20. Cavieres, L. A.,Hernández-Fuentes, C., Sierra-Almeida, A., & Kikvidze, Z., Facilitation among plantas an insurance policy for diversity in Alpine communities. Functional Ecology,30(1), 2016
 21. M. Akhalkatsi, Ancient Crops Continuing for an Extended Period in Samtskhe-Javakheti Region of Georgia – A Review, Agricultural Research & Technology: Open Access Journal (ARTOAJ), December,2016, Vol. 2,Issue 5, Juniper publishers Online ISSN: 2471-6774
 22. N. Shakarishvili,D. Tchelidze, Seed germination and seedling establishment in Coluteocarpus vesicaria (L.) Holmboe./Proc. Georg. Acad. Sci.,Vol.10, №1,2016, Tbilisi,Georgian Academy Press
 23. G. Nakhutsrishvili,N. Zazanashvili,K. Batsatsashvili,& C. S. Montalvo Mancheno,“Colchic and Hyrcanian forests of the Caucasus: similarities, differences and conservation status” Flora Mediterranea,25 (Special Issue) –2015

2015 წელი

 • მონოგრაფიები
 1. Akhalkatsi, M.,Genetic Diversity and Erosion in Plants, Erosion and Prevention of Crop Genetic Diversity Landraces of Georgia (South Caucasus).გენეტიკური მრავალფეროვნება და ეროზია მცენარეებში,საქართველოში (სამხრეთ კავკასია) მოშინაურებული სახეობების გენეტიკური ეროზია და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების საქართველოში გამოყვანილი ჯიშების გენეტიკური მრავალფეროვნების პრევენცია Springer International Publishing; 12/2015
 2. ნ. მარგალიტაძე, რ. გაგნიძე, კ. ქიმერიძე, ბ. ამანი, პ. პოკორნი, დ. ჭელიძე, „ზემო სვანეთის ჰოლოცენური მცენარეულობის ისტორია“,თბილისი
 3. ნ. ლაჩაშვილი,მ. ხაჩიძე,ლ. ხეცურიანი, თბილისის მიდამოების ტყისშემდგომი მცენარეულობის სუქცესიები, თბილისი, “უნივერსალი”
 4. მაია ახალკაცი, ტყის ჰაბიტატების აღდგენა საქართველოში (კავკასიის ეკორეგიონი), თბილისი „მწიგნობარი“ ISBN 978-9941-450-67-9
 5. მაია ახალკაცი, საქართველოს აგრობიომრავალფეროვნება (კატალოგი),კულტურულ მცენარეთა გარეული მონათესავე სახეობები საქართველოში, თბილისი, საქართველოს აგრარული აკადემიის გამომცემლობა
 • სტატიები
 1. Revaz Gagnidze, Tsiala Ghviniashvili, Irina Danelia, Giorgi Tedoradze,Chromosome data 19.Taxon 55, Prague, Czech Republic
 2. Revaz Gagnidze, Tsiala Ghviniashvili, Melania Mukbaniani, Lia Jinjolia, Chromosome data 19.Taxon 55, Prague, Czech Republic
 3. Revaz Gagnidze, Tsiala Ghviniashvili, Lia Jinjolia, Tamar zangurashvili, Dimitri Khuskivadze, Chromosome data 19.Taxon 55, Prague, Czech Republic
 4. Tsiala Ghviniashvili, Dzhaniko Mtskhvetadze, Nina Margalitadze, Anzhela Avazneli, Ana Gogoladze, Chromosome data 19.Taxon 55, Prague, Czech Republic
 5. Abdaladze O., Nakhutsrishvili G.,Batsatsashvili K., Gigauri Kh., Jolokhava T., Mikeladze G., Sensitive Alpine Plant Communities to the Global Environmental Changes (Kazbegi Region, the Central Great Caucasus). American Journal of Environmental Protection. Special Issue. Applied Ecology: Problems, Innovations. სენსიტიური ალპური მცენარეული თანასაზოგადოებები და გარემოს გლობალური ცვლილებები Vol. 4, No.3-1
 6. Togonidze, N., Akhalkatsi, M.,Variability of plant species diversity during the natural restoration of the subalpine birch forest in the Central Great Caucasus.მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნების ცვალებადობა ცენტრალურ კავკასიონზე სუბალპური არყნარის ბუნებრივი აღდგენის პროცესში, Turkish Journal of Botany, 05/2015 Volume 39, Issue 3, TÜBİTAK ISSN 1300-008X (Impact factor 1.6)
 7. Akhalkatsi M., Asanidze Z., Pyrus caucasica Fed. Ancestor of Georgian Pear Landraces.Pyrus caucasica Fed. -საქართველოს მსხლის ჯიშების წინაპარი, Science, Technology and Development 07/2015 Volume 34, Issue 2,Pakistan Council for Science and Technology
 8. Richard Lorenz, Maia Akhalkatsi, Pierluigi Cortis, Rosario Galesi, Cesario Giotta, Johann Madl, Erich Obrist, Marcello Piccitto, Vito Antonio Romano, Rolando Romolini und Romieg Soca, Morphometrische Untersuchungen zur Variabilitat und Gliederung der Gattung Platanthera in Italien.იტალიაში გვარ Platanthera-ს წარმომადგენლების ვარიაბელურობის მორფომეტრიული შესწავლა და სისტემა Journal Europäischer Orchideen 05/2015, Volume 47, Issue 1,AHO Baden-Württemberg, ISSN: 0945-7909
 9. Togonidze, N., Climate changes and anthropogenic influence on subalpine birch forest.კლიმატის ცვლილებისა და ანთროპოგენური ფაქტორების ზემოქმედება სუბალპურ არყნარზე. International Journal of Research and Innovations in Earth Science; 08/2015 Volume 2, Issue 4, India ISSN (Online): 2394-1375
 10. M. Akhalkatsi,M. Kimeridze, Natura 2000 Sensitive Forest Habitats of Georgia. ნატურა 2000 სენსიტიური ტყის ეკოსისტემები საქართველოში, Science In Georgia:Perspectives of Development and the Role of Humboldt Foundation,Alexander von Humboldt Foundation, Germany; Tbilisi.07/2015
 11. Badridze Gulnara, Kacharava Nani, Chkhubianishvili Eva, Rapava Luara, Kikvidze Medea, Chanishvili Shota, Chigladze Lali, Influence of ultraviolet irradiation and acid precipitations on the content of antioxidants in wheat leaves. Applied Ecology and Environmental Research, 13 (4), ბუდაპეშტი, უნგრეთი,ALOKI Kft
 12. Ingo Lange,Julia Moschny,Vugar N.Kerimov,MananaKhutsishvili, Daniel E. Atha, Robert P. Borris,Dana-Lynn Koomoa, Juniper Extracts Induce Calcium signaling and Apoptosis in Neuroblastoma cells, Journal of Pharma and Pharmaceutical Sciences Vol: 1 Issue:1 www.verizonaonlainepublishing. com
 13. ი. კუპრეიშვილი, თ. შიუკაშვილი, ი. გოროზია, ზ. ლომთათიძე, ზოგიერთი ჰერბიციდის მიოციდური გავლენის შესწავლა მიკროორგანი-ზმებზე.აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომათა კრებული, 2015 წელი, ISBN 978-9941-0-8275-7, გამომცემ-ლობა ,,უნივერსა-ლი“
 14. ქ. მამულაშვილი, ნ. რამი-შვილი,თ. შიუკაშვილი,რ. ტარყაშვილი, დ. კვარაცხელია, ი. გოროზია,ზ. ლომთათიძე, აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთი ტიპის ნიადაგების მიკროფლორის თვისობრივი და რაოდენობრივი შედგენილობა. აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომათა კრებული, 2015 წელი,გამომცემლობა „უნივერსალი“,გამომცემლობა „უნივერსალი“
 15. რ. ქვაჩაკიძე,კ. იაშაღაშვილი, „საქართველოს მეორეული ფიჭვნარები და ძირეული ტყეები, მათი ბუნებრივი ცვლის (სუქცესიის) კანონზომიერებები.“ჟურნ. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ №1 (718), თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“
 16. ნ. ტოგონიძე, კლიმატის ცვლილება და ანთროპოგენური გავლენა სუბალპურ არყნარზე, გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. ეძღვნება ალექსანდრე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავს, თბილისი,
 17. გ. არაბული, ორქიდეები - კირქვიანი ჰაბიტატების დეგრადაციის ინდიკატორი სახეობები, გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. ეძღვნება ალექსანდრე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავს, თბილისი

2014 წელი

 • კრებულები
 1. Abramidze, T., Bragvadze, T., Chikhelidze, N., Akhalkatsi, M., Gotua, M., Gamkrelidze, A., Seasonal distribution of airborne pollen and spores in Tbilisi, Georgia, ALLERGY, 2014Volume 69 Supplement 99, Meeting Abstract: 867 (Impact factor 5.995)
 2. Akhalkatsi, M., Togonidze, N., Smith W.K., Seed germination requirements in two dominant treeline species –Betula litwinowii and Rhododendron caucasicum, in the Central Greater Caucasus,Abstract 205, proceeding of the congress “Botany 2014”, Abstract Book, Boise, Idaho,USA
 3. Shakarishvili, N.,Jinjolia, L., Monitoring of Colonization Success of Grindelia squarrosa (Asteraceae) – a New Alien Genus and Species for Flora of Georgia (Caucasus), Proceed. Intern. Conf. “Botanists of 21 Century. Roles, Challengies, Opportunities” Paris, UNESCO
 • მონოგრაფიები
 1. Solomon., J., Shulkina, T. & Schatz, G.E. (eds.), Red List of the Endemic Plants of the Caucasus: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Russia and Turkey, Saint Louis, Missouri Botanical Garden Press
 2. Akhalkatsi, M., Traditional viticulture and grapevine diversity in Georgia. In: Parolly G., Grotz K., Walter H. (eds). Caucasus. Plant Diversity between the Black and Caspian Seas, BGBM Press, Berlin-Dahlem ISBN 978-3-921800-90-4 232 p.
 3. თ. გირგვლიანი, ზემო სვანეთის მარცვლოვანი და სამარცვლე პარკოსანი კულტურების მრავალფეროვნება, თბილისი, „ინტელექტი“
 4. რ. ქვაჩაკიძე, საქართველოს მთის ტყეების აღდგენა.თბილისი
 • სტატიები
 1. Ekhvaia, J., Gurushidze, M., Blattner, F. R., Akhalkatsi, M., Genetic diversity of Vitis vinifera in Georgia: relationships between local cultivars and wild grapevine, V. vinifera subsp. sylvestris, Genetic Resources and Crop Evolution. December 2014, Volume 61, Issue 8, Springer ISSN: 0925-9864 (Impact Factor: 1.593)
 2. Asanidze, Z., Akhalkatsi, M., Henk, A. D., Richards, Ch. M., Volk, G. M., Genetic relationships between wild progenitor pear (Pyrus L.) species and local cultivars native to Georgia, South Caucasus, Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants; September 2014,Volume 209, Issue 9, ELSEVIER ISSN: 0367-2530 (Impact factor 1.46)
 3. Gigauri Kh.,Abdaladze O., Nakhutsrishvili G., Akhalkatsi M., Vascular plant diversity and climate change in the alpine zone of the Central Greater Caucasus, International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES) 2014, Volume 4, Issue 4, IJEES Electronic Journal Publication: 24354 Leski Ln. Plainfield, Illinois, USA. (Universal Impact Factor: for year 2013 = 0.541)
 4. Akhalkatsi Maia, Arabuli Giorgi, Richard Lorenz, Orchids as indicator species of forest disturbances on limestone quarry in Georgia (South Caucasus), Journal Europäischer Orchideen Volume 46, Issue 1, AHO Baden-Württemberg ISSN: 0945-7909
 5. Togonidze, N., Akhalkatsi, M., Variability of plant species diversity during the natural restoration of the subalpine birch forest in the Central Great Caucasus, Turkish Journal of Botany, 2015, TÜBİTAK ISSN 1300-008X (Impact factor 1.6)Volume 39, Issue 2
 6. Бадридзе, Г., Качарава, Н., Чхубианишвили,Е., Рапава, Л., Киквидзе, М., Чанишвили, Ш., Шакаришвили, Н., Мазанишвили, Л., Чигладзe Л.,Влияние УФ облучения и искусственных кислотных осадков на физиологические показатели пшениц, Экология. Russian Journal of Ecology, 2015, N 4, Springer (Impact Factor 0.386)
 7. George Nakhutsrishvili, A brief survey of the vegetation of the Caucasus region, Kaukasus. Plazenvielfalt zwishen Schvarzem und Kaspischem Meer, Berlin. Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem
 8. Maia Akhalkatsi, Traditional viticulture and grapevine diversity in Georgia, Kaukasus. Plazenvielfalt zwishen Schvarzem und Kaspischem Meer, Berlin. Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem
 9. Paul Bartlett and Manana Khutsishvili, Identifying wild population of rare Birch in Georgia. A conservation project to locate Betula megrelica Sosn. and assess its conservation status”– The Report, The Rufford Fondation, Plant Heritage NCCPG
 10. Martyn Denney, Manana Khutsishvili, “Cyclamen colchicum (Albov) Correnov – Field Study 2013” – Final Report, The Cyclamen Society
 11. Daniel Julia Klara Thalmann, David Kikodze, Manana Khutsishvili, David Kharazishvili, Antoine Guisan, Olivier Broennmann, Heinz Muller-Schrer, “Areas of high conservation value in Georgia: present and future threats by invasive alien plants”, Journal Biological Invasions
 12. Renée L. Eriksen , José L. Hierro, Özkan Eren, Krikor Andonian, Katalin Török, Pablo I. Becerra, Daniel Montesinos, Liana Khetsuriani, Alecu Diaconu, Rick Kesseli, Dispersal Pathways and Genetic Differentiation among Worldwide Populations of the Invasive Weed Centaurea solstitialis L. (Asteraceae),PLoS ONE9(12): e114786. doi: 10.1371/journal.pone.0114786
 13. Tephnadze N., Abdaladze O., Nakhutsrishvili G., Simmering D., Waldhardt R., Otte A., The impacts of management and site conditions on the phytodiversity of the upper montane and subalpine belts in the Central Greater Caucasus,Phytocoenologia, vol. 44, #3-4
 14. Bussmann, Rainer W, Paniagua Zambrana, Narel, Sikharulidze, Shalva, Kikvidze, Zaal, Kikodze, David, Jinjikhadze, Tamar, Shanshiashvili, Tamaz, Chelidze, Dato, Batsatsashvili, Ketevan and Bakanidze, Niki, Wine, Beer, Snuff, Medicine, and Loss of Diversity- Ethnobotanical travels in the Georgian Caucasus,Ethnobotany Research and Applications, 12. С.
ბანერები