საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამები

სადოქტორო პროგრამები

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 
➳ თბილისი, ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5 
ფაკულტეტის ადმინისტრაცია - H კორპუსი 
(+995 32) 222 00 09 (139)
ბანერები