საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიოფიზიკის ინსტიტუტის მიმდინარე კვლევები

ბიოფიზიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

 ინსტიტუტის მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

 1. კვადრუპლექს პრაიმერული ამპლიფიკაცია მოლეკულური დიაგნოსტიკისა და დნმ-ს სექვენირებისთვის;
 2. რნმ შემცველი QPA-ის პრაიმერები გაუმჯობესებული თერმოდინამიკური თვისებებით;
 3. G3T და (G3T)2 კვადრუპლექსის სტაბილურობის შესწავლა სტრონციუმის და ტყვიის კათიონებით;
 4. მეტალური იონების K, Na, Cs, Rb, Cr(VI) შეთვისების შესწავლა Arthrobacter-ის ტიპის ბაქტერიების მიერ.


2014-2019  წლებში განხორციელებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

 1. კვადრუპლექს პრაიმერული ამპლიფიკაცია მოლეკულური დიაგნოსტიკისა და დნმ-ს სექვენირებისთვის (2019)
 2. კვადრუპლექს პრაიმერული ამპლიფიკაცია ადამიანის სხეულის ნორმალური ტემპერატურის ფარგლებში (2019)
 3. მეტალური იონების გავლენა Artrobacter-ის ტიპის ბაქტერიების მიერ Cr(VI)-ის აღდგენის პროცესზე (2019)
 4. ვერცხლის მეტალოორგანული ნანოკომპოზიტების შექმნა, შესწავლა, დახასიათება (2019)
 5. კვადრუპლექსური ტექნოლოგიები ტყვიის დიაგნოსტიკისთვის (2019)
 6. კვადრუპლექს პრაიმერული ამპლიფიკაცია მოლეკულური დიაგნოსტიკისა და დნმ-ს სექვენირებისთვის (2018)
 7. კვადრუპლექს პრაიმერული ამპლიფიკაცია ადამიანის სხეულის ნორმალური ტემპერატურის ფარგლებში (2018)
 8. მეტალური იონების გავლენა Artrobacter-ის ტიპის ბაქტერიების მიერ Cr(VI)-ის აღდგენის პროცესზე (2018)
 9. ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებით გამოწვეული ფოტოდაზიანებები კოლაგენის მოლეკულაში და ამ დაზიანებების მიმართ ეფექტური საშუალებების გამოვლენა (2018)
 10. ვერცხლის მეტალოორგანული ნანოკომპოზიტების შექმნა, შესწავლა, დახასიათება (2018)
 11. დნმ-ს კვადრუპლექსები სტრონციუმის თანაობისას (საუნივერსიტეტო პროექტი,( 2017)
 12. კოლაგენზე ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედება და ამ ზემოქმედების მიმართ ეფექტური ანტიოქსიდანტების გამოვლენა (საუნივერსიტეტო პროექტი, (2017)
 13. დნმ-ს ორმაგ სპირალში სხვადასხვა სტრეს ფაქტორებით ინდუცირებული დეფექტების შესწავლა (საუნივერსიტეტო პროექტი, (2017)
 14. მეტალური იონების გავლენა Arthrobacter-ის ტიპის ბაქტერიების მიერ Cr(VI)-ის აღდგენის პროცესზე (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2016-2019)
 15. დნმ-ს კვადრუპლექსების მაღალი სტრუქტურები (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2016); 
 16. მეტალების დაგროვებისა და განაწილების შესწავლა საქართველოში ფართოდ გავრცელებულ საკვებად გამოსაყენებელ მცენარეებში (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2016);
 17. კუადრუპლექსურ-პრაიმერული ამპლიფიკაცია მოლეკულური დიაგნოსტიკისთვის- დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2015-2016);  
 18. დნმ-ს კვადრუპლექსების თერმოდინამიკა და კინეტიკა- დამფინანსებელი რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, (2013-2015);
 19. ბიოსისტემების და მათთან დაკავშირებული პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2013-2014);
ბანერები