საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტის თანამშრომლები

 • ანდრია როგავა - ასოცირებული პროფესორი, დირექტორი
 • მიხეილ მაზიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 • გრიგოლ ღოღობერიძე - ასოცირებული პროფესორი
 • ზურაბ თავართქილაძე -  ასოცირებული პროფესორი
 • გიორგი დალაქიშვილი- ასოცირებული პროფესორი
 • ზურაბ კეპულაძე- მკვლევარი
 • ნინო ჩხეიძე -მკვლევარი
 • ავთანდილ აჩელაშვილი - ასისტენტ-მკვლევარი
 • ლუკა მეგრელიძე - ასისტენტ-მკვლევარი
 • ნათია კევლიშვილი- ასისტენტ-მკვლევარი
 • მიშიკო გელენავა -ასისტენტ-მკვლევარი
 • ეკატერინე დადიანი - ასისტენტ-მკვლევარი
 • გიორგი ხომერიკი - ასისტენტ-მკვლევარი
 • ბექა თევდორაშვილი - ასისტენტ-მკვლევარი
ბანერები