საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

  • გოდოლაძე თეა - დირექტორი
  • ოთინაშვილი მაია - დირექტორის მოადგილე/ გამოყენებითი გეოფიზიკის დეპარტამენტის უფროსი
  • ზურა ჯავახიშვილი - კონსულტანტი
  • მაჭარაშვილი თეიმურაზი - ასისტენტ მკვლევარი 
  • ახალაია გიორგი - გეოდეზიისა და გრავიმეტრიის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი
  • ოქროსცვარიძე ავთანდილი - გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი
  • სუხიშვილი ლაშა - გეოგრაფიის დეპარტამენტის უფროსი
  • რეკვავა პაატა - ნაგებობათა სეისმომდგრადობის დეპარტამენტის უფროსი
  • თუმანოვი ნინო - სეისმური და გეოფიზიკური ქსელის სამსახურის უფროსი
  • ძმანაშვილი მანანა - მონაცემთა ბაზების და დამუშავების სამსახურის უფროსი
ბანერები