საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

გამოქვეყნებული ნაშრომები

 • 2017 წელი 
 1. Hans von Suchodoletz, Christoph Zielhofer, Silvan Hoth, Josefine Umlauft, Birgit Schneider, Christian Zeeden, Lasha Sukhishvili, Dominik Faust North Atlantic influence on Holocene flooding in the southern Greater Caucasus. The Holocene. SAGE Journals. Impact Factor 2.324.
 2. Okrostsvaridze A., Gogoladze S. Thorium Resources and their Energy Potential in Georgian Republic, the Caucasus. Energy Procedia. DOI10.1016. Elsevier. 125:291-299
 3. Teimuraz Matcharashvili a,*, Natalia Zhukova a, Tamaz Chelidze a, Dimitra Founda b, Evangelos Gerasopoulos. Analysis of long-term variation of the annual number of warmer and colder days using Mahalanobis distance metrics — A case study for Athens. Physica A 487 (2017) 22–31. Elsevier. 31.
 4. G.Sokhadze a, M.Floyd b, ∗, T.Godoladze a , R.King b, E.S.Cowgill c, Z.Javakhishvili a, G.Hahubia d,, R.Reilinger b. Active convergence between the Lesser and Greater Caucasus in Georgia: Constraints on the tectonic evolution of the Lesser–Greater Caucasus continental collision. Earth and Planetary Science Letters. Volume 481, 1 January 2018. Pages 154-161.
 • 2016 წელი
 1. თ. მაჭარაშვილი, თ. ჭელიძე, ზ. ჯავახიშვილი, ნ. ჟუკოვა, Variation of the scaling characteristics of temporal and spatial distribution of earthquakes in Caucasus,
 2. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Physica A 449 (2016), 136-144, Elsevier
 3. ე. კოუგილი, ა. ფორტე, ნ. ნიემი, ბ. ავდეევი, ა. ტი, ჩ. თრექსლერი, ზ. ჯავახიშვილი, მ. ელაშვილი, თ. გოდოლაძე, Relict basin closure and crustal shortening budgets during continental collision: An example from Caucasus sediment provenance, Tectonics, An AGU Journal DOI: 10.1002/2016TC004295, First Published: 12 December 2016,©2016. American Geophysical Union.
 4. რ. გოკი, ა. კავიანი,ე. მატსელ,მ. პასიანოს,კ. მაედა,გ. ეტირმიშლი,ი. ჰუსეისნი,ა. ალ-ამრი,ფ. ალჯერი,თ. გოდოლაძე,დ. კალაფატი,ე. სანდვოლ,ვ. ვოლტერი,Moment Magnitudes of Local/Regional Events from 1D Coda Calibrations in the Broader Middle East Region,Bulletin of the Seismological Society of America October 2016 vol. 106 no. 5 1926-1938
 5. ა. ოქროსცვარიძე, კ. აქიმიძე, ნ. გაგნიძე,გ. ბოიჩენკო, Geology and Mineral Occurrences of the Eastern Greater Caucasus, Georgia Segment, Journal of International Geoscience (IUGS) “Episodes”, Vol., 39, #3, pp.37-47. 
 6. ჰანს ფონ ზუჰოდოლეცი, ანდრეას გარტნერი, სილვან ჰოტი, ჟოზეფინ უმლაუფტი, ლაშა სუხიშვილი, დომინიკ ფაუსტი, Late Pleistocene river migrations in response to thrust belt advance and sediment-flux steering — The Kura River (southern Caucasus) / Geomorphology, ELSEVIER 266 (2016) 53–65

 • 2015 წელი
 1. თ. ჭელიძე, თ, მაჭარაშვილი, ზ. ჯავახიშვილი, ნ.ჟუკოვა, ნ. ჯორჯიაშვილი, ი. შენგელია, ე. მეფარიძე,ზ. ჭელიძე,ა. სბორშჩიკოვი, Temporal and Spatial Variations of Scaling Behavior of Seismic Process in Caucasus. Bull. Georgian National Academy of Sciences, vol. 9, no. 2, 2015
 2. Adam M. Forte, Dawn Y. Sumner, Eric Cowgill, Marius Stoica, Ibrahim Murtuzayev, Talat Kangarli,Mikheil Elashvili, Tea Godoladze, Zurab Javakhishvili, მდ. მტკვრის აუზის სტრატიგრაფია (სამხრეთ კასპიის აუზის ქვეაუზი) გვიან-მიოცეიდან პლიოცენამდე: სტრატიგრაფიული საზღვრების დიაქრონულობა
 

 • 2014 წელი
 1. Hans von Suchodoletz, Martin Menz, Peter Kühn, Lasha Sukhishvili, Dominik Faust, Fluvial sediments of the Algeti River in southeastern Georgia — An archive of Late Quaternary landscape, Catena, 2014 http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2014.06.019, Elsevier publications
ბანერები