საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

2014-2020 წლები განხორციელებული და მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

  1. მიკრო და მაკრო სამყაროს აგებულების ფუნდამენტური კვლევები (საუნივერსიტეტო პროექტი,2014-2020 წლები)
  2. ნეოტრინოებისა და დამუხტული ლეპტონების მასების გენერაციის მექანიზმები (საუნივერსიტეტო პროექტი,2018 წელი)
ბანერები