საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაცია

დავით თარხნიშვილი
დეკანი
ევოლუციური ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის მიმართულების პროფესორი
➳ გ.წერეთლის გას. N1 ოთახი G 305;
✉ sciences_medicine@iliauni.edu.ge

ელენე ჟურავლიოვა
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
ბიოქიმიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
➳ გ.წერეთლის გას. N1 ოთახი G 205 ;
 elene_zhuravliova@iliauni.edu.ge

ნანა რეხვიაშვილი
დეკანის თანაშემწე
➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 120
☏ (+995 32) 222 00 09 (508)
✉ nana.rekhviashvili@iliauni.edu.ge

მარიკა ნინიძე
ხარისხის განვითარების სპეციალისტი, მიმართულებები:

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები - ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა: მედიცინა ერთსაფეხურიანი; მედიცინა დოქტორანტურა

➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 108
☏ (+995 32) 222 00 09 (139)
✉ marika.ninidze@iliauni.edu.ge

ნინო ედიბერიძე
ხარისხის განვითარების სპეციალისტი, მიმართულებები:

ბაკალავრიატი - ფიზიკა; ეკოლოგია

სამაგისტრო - ფიზიკა; ეკოლოგია

დოქტორანტურა - ფიზიკა; ეკოლოგია

➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 108
☏ (+995 32) 222 00 09 (137)
✉ nino.ediberidze.1@iliauni.edu.ge  

სოფიო სახვაძე
საბაკალავრო საფეხური - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები: ბიოლოგია

სამაგისტრო საფეხური - სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა (ბუნებათსარგებლობა (MSc), სატყეო მეცნიერება); სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა (მოლეკულური ბიომეცნიერებები, ბიოფარმაცია, ნეირომეცნიერებები); გამოყენებითი გენეტიკა (ქართული, ინგლისური); საკვები პროდუქტების მეცნიერება

სადოქტორო საფეხური - სიცოცხლის  შემსწავლელ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა; უჯრედული ნეირომეცნიერება

➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 108
☏ (+995 32) 222 00 09 (338)
sophio_sakhvadze@iliauni.edu.ge 

ანი ბერძენიშვილი
სასწავლო პროცესის კოორდინატორი, მიმართულებები:

ზოგადი მოდული (I კურსი - ყველა მიმართულება), დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები - ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა
➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 102
☏ (+995 32) 222 00 09 (136)
✉ ana.berdzenishvili@iliauni.edu.ge

ფიზიკის მაგისტრატურა 

➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 119
☏ (+995 32) 222 00 09 (138)
✉ gvantsa.lortkipanidze@iliauni.edu.ge

ია გურჩიანი 
სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი, მიმართულებები:  

➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 102
☏ (+995 32) 222 00 09 (432)
ia.gurchiani@iliauni.edu.ge 

სოფიკო გურგენაძე
ფინანსური ადმინისტრატორი,  ადმინისტრაციული ბაზების მართვა

➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 118
☏ (+995 32) 222 00 09 (468) 
✉ sophiko.gurgenadze@iliauni.edu.ge

თამარ ხოჭოლავა
სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი,

➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 102

  ☏ (+995 32) 222 00 09 (134)   
✉ tamar_khocholava@iliauni.edu.ge

ფიქრია ჩქარეული
საქმის წარმოების კოორდინატორი

ცნობების და დანართების დამზადება, სტუდენტების სტატუსების რეგულირება და ადმინისტრირება

➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 118
☏ (+995 32) 222 00 09 (135)
✉ pikria.chkareuli@iliauni.edu.ge

 
ბანერები