საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაცია

დავით თარხნიშვილი
დეკანი
ევოლუციური ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის მიმართულების პროფესორი
➳ გ.წერეთლის გას. N1 ოთახი G 305;
✉ sciences_medicine@iliauni.edu.ge

ელენე ჟურავლიოვა
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
ბიოქიმიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
➳ გ.წერეთლის გას. N1 ოთახი G 205 ;
 elene_zhuravliova@iliauni.edu.ge

ნანა რეხვიაშვილი
დეკანის თანაშემწე
➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 120
☏ (+995 32) 222 00 09 (508)
✉ nana.rekhviashvili@iliauni.edu.ge

მარიკა ნინიძე
ხარისხის განვითარების სპეციალისტი, მიმართულებები:

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები - ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა

მედიცინის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ENG)

მედიცინა -  სადოქტორო საფეხური

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (ENG)- სადოქტორო საფეხური

➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 108
☏ (+995 32) 222 00 09 (115,139)
 marika.ninidze@iliauni.edu.ge

ნინო ედიბერიძე
ხარისხის განვითარების სპეციალისტი, მიმართულებები:

ბაკალავრიატი - ფიზიკა; ეკოლოგია

სამაგისტრო - ფიზიკა; ეკოლოგია

დოქტორანტურა - ფიზიკა; ეკოლოგია (ENG)

➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 108
☏ (+995 32) 222 00 09 (115,137)
 nino.ediberidze.1@iliauni.edu.ge  

სოფიო სახვაძე
ხარისხის განვითარების სპეციალისტი,მიმართულებები:

საბაკალავრო საფეხური -  ბიოლოგია

სამაგისტრო საფეხური -  სამაგისტრო პროგრამა (ბუნების დაცვა და მეტყევეობა); სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა (მოლეკულური ბიომეცნიერებები,ნეირომეცნიერებები); გამოყენებითი ბიოქიმია და ბიოტექნოლოგია; გამოყენებითი გენეტიკა (ქართული, ENG); სურსათის მეცნიერება

სადოქტორო საფეხური - ბიოქიმია და მოლეკულური ბიოტექნოლოგია ; უჯრედული ნეირომეცნიერება; მოლეკულური ბიოლოგია და ნეირომეცნიერებები.

➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 108
☏ (+995 32) 222 00 09 (338)
sophio_sakhvadze@iliauni.edu.ge  

ანა რურუა
სასწავლო პროცესის კოორდინატორი, მიმართულებები:

ზოგადი მოდული (ყველა მიმართულება)

საბაკალავრო საფეხური - ბიოლოგია

➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 102
☏ (+995 32) 222 00 09 (115,136)
 ana.rurua@iliauni.edu.ge

თამარ ხოჭოლავა
სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი, მიმართულებები:

საბაკალავრო საფეხური - ეკოლოგია; ფიზიკა

სამაგისტრო საფეხური - ეკოლოგია, სურსათის მეცნიერება, სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა (მოლეკულური ბიომეცნიერებები,ნეირომეცნიერებები); გამოყენებითი ბიოქიმია და ბიოტექნოლოგია

➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 102

  ☏ (+995 32) 222 00 09 (115,134)   
 tamar_khocholava@iliauni.edu.ge

ია გურჩიანი 
სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი, მიმართულებები:

სადოქტორო საფეხურის ყველა პროგრამა;

საბაკალავრო საფეხური - დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები;

სამაგისტრო საფეხური - გამოყენებითი გენეტიკა (ქართული) (ENG); ბუნების დაცვა და მეტყევეობა; დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები

➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 102
☏ (+995 32) 222 00 09 (115,432)
ia.gurchiani@iliauni.edu.ge 

მარიამ გარსევანიშვილი
მედიცინის სკოლის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი:

მედიცინის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ENG)

სარეზიდენტო პროგრამა „დერმატო-ვენეროლოგია“

➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 119
☏ (+995 32) 222 00 09 (115)

marika.garsevanishvili@iliauni.edu.ge

სოფიკო გურგენაძე
ფინანსური ადმინისტრატორი,

ადმინისტრაციული ბაზების მართვა

➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 118
☏ (+995 32) 222 00 09 (115, 468) 
 sophiko.gurgenadze@iliauni.edu.ge

ფიქრია ჩქარეული
საქმის წარმოების კოორდინატორი

ცნობების და დანართების დამზადება,

სტუდენტთა სტატუსების რეგულირება და ადმინისტრირება

➳ მ.თამარაშვილის ქ.N4, ოთახი H 118
☏ (+995 32) 222 00 09 (115, 135)
 pikria.chkareuli@iliauni.edu.ge

 

ბანერები