ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები

21 თებერვალი, 2012
2012 წლის საგაზაფხულო ერთკვირიანი სესიები
20 თებერვალი, 2012
ევროკავშირის ახალგაზრდა მეცნიერთა კონკურსი
17 თებერვალი, 2012
ი ელ ელ - ის სასწავლო პროგრამები
17 თებერვალი, 2012
დამატებითი სტიპენდიების პროგრამა
17 თებერვალი, 2012
ნაწილობრივი სტიპენდიები განვითარებადი ქვეყნებისათვის
16 თებერვალი, 2012
ჟოზეფ დიეტლის სტიპენდიის პროგრამა
14 თებერვალი, 2012
მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები
14 თებერვალი, 2012
ნიდერლანდების უტრეხტის უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო სტიპენდიები
8 თებერვალი, 2012
სასწავლო-სამაგისტრო პროგრამა
26 იანვარი, 2012
საერთაშორისო კონფერენცია ,,ევროპის სივრცეში სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ინტეგრაციის პერსპექტივები 21-ე საუკუნეში”
26 იანვარი, 2012
შვედეთის ინსტიტუტის სტიპენდიების პროგრამა
26 იანვარი, 2012
ლეინ კირკლანდის სახელობის სტიპენდია
ბანერები