ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები

7 სექტემბერი, 2012
სტიპენდია
20 აგვისტო, 2012
გამოცხადდა კონკურსი Erasmus Mundus-ის მეორე აქტივობის პროექტის ALRAKIS ფარგლებში
15 აგვისტო, 2012
იაპონიის ქ. ტოკიოს National Graduate Institute for Policy Students (GRIPS) სთავაზობს სტიპენდიებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ...
10 აგვისტო, 2012
შარდა უნივერსიტეტის (ინდოეთი) სტიპენდიები
9 აგვისტო, 2012
შვეიცარიის მთავრობის სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლისათვის
1 აგვისტო, 2012
შემოქმედებითი მეწარმეობა
27 ივლისი, 2012
გერმანიის საერთაშორისო ბიზნეს სკოლის საბაკალავრო პროგრამა
27 ივლისი, 2012
აკადემიური პროგრამები სახელმწიფო მოხელეებისთვის
25 ივლისი, 2012
სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის საგრანტო კონკურსი
25 ივლისი, 2012
პროფესიული გადამზადებისა და პროფესიული ორიენტაციის ტრენინგები იწყება
24 ივლისი, 2012
ერაზმუს მუნდუსის სამაგისტრო კურსები და სტიპენდიები
23 ივლისი, 2012
თურქეთის რესპუბლიკის სტიპენდიები
ბანერები