ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები

2 მარტი, 2012
საზაფხულო სკოლა ლიტვაში
29 თებერვალი, 2012
კონკურსი ჟურნალისტებისთვის
29 თებერვალი, 2012
განათლების საერთაშორისო გამოფენა
29 თებერვალი, 2012
კონკურსი ჟურნალისტურ პროექტზე
28 თებერვალი, 2012
პიროვნული განვითარებისა და ლიდერობის სემინარი
27 თებერვალი, 2012
სამაგისტრო ონლაინ-პროგრამები ბიზნესის ადმინისტრირებაში
27 თებერვალი, 2012
სამაგისტრო და საბაკალავრო სტიპენდიების პროგრამა
27 თებერვალი, 2012
სტაჟირების პროგრამა შპს რუსმეტალიში
23 თებერვალი, 2012
კონკურსი ,,შენი ონლაინ კამპანია”
22 თებერვალი, 2012
საკონფერენციო გრანტების კონკურსი
22 თებერვალი, 2012
ნაწილობრივი სტიპენდიები წინასაბაკალავრო პროგრამებზე სამხრეთ ფლორიდის უნივერსიტეტში
21 თებერვალი, 2012
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია”
ბანერები