ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები

თურქეთის რესპუბლიკის სტიპენდიები

 

თურქეთის რესპუბლიკის სტამბულის შეჰირ უნივერსიტეტი სთავაზობს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სრულ ან ნაწილობრივ სტიპენდიებს საბაკალავრო პროგრამაზე 2012-2013 სასწავლო წლისთვის.

სტიპენდიის ხანგრძლივობა:

სტიპენდია  მოქმედებს 5 წლის განმავლობაში  (1 წელი ინგლისური ენის მოსამზადებელი პროგრამა, პლუს 4 წელი საბაკალავრო პროგრამის სწავლა).

საბუთების მიღების ბოლო დღეა 2012 წლის 5 აგვისტო.

სტიპენდიების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ დანართში და ვებ-გვერდზე: 

http://www.sehir.edu.tr/en/Pages/Admissions/InternationalStudentAdmissions/InternationalStudentAdmissions.aspx?PageID=57&MenuID=1641

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური სერვის-ცენტრის დასაქმებისა და სტიპენდიების განყოფილებას მისამართზე: ჭავჭავაძის გამზ. №32, ოთახი C 220,  ტელ.: 822 29 47 11.

 

ბანერები