ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები

შემოქმედებითი მეწარმეობა

ტრენინგის კურსი: 20-29 ოქტომბერი 2012 წ. უკრაინა.

პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სომხეთის, საქართველოს, იტალიის, ლიტვის, პოლონეთისა და უკრაინის მოქალაქეებს.

რეკომენდებულია ახალგაზრდული მუშაკებისთვის, ახალგაზრდა ლიდერებისა და პროექტ-მენეჯერებისათვის.

ტრენინგი მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე.

პროექტი დაფინანსებულია YOUTH in Action პროგრამით. მონაწილეებს დაუფინანსდებათ განსახლებისა და მოგზაურობის ხარჯები. ორგანიზატორი აანაზღაურებს მგზავრობის ხარჯების 70 %-ს.

საბუთების მიღების ბოლო დღეა 2012 წლის 1 სექტემბერი.

ტრენინგის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხ. დანართი.

ბანერები