ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჟან მონე

ევროპათმცოდნეობის განვითარება კავკასიის რეგიონში

„Developing European Studies in the Caucasus“ (DESCnet)

პროექტ DESCnet-ის მიზანია გაიზარდოს ევროპული კვლევების დონე კავკასიაში.  აღნიშნული პროექტი მიზნად ისახავს სამეცნიერო ასოციაციის შექმნას (ევროპული კვლევების ასოციაცია კავკასიაში - “Association of European Studies for the Caucasus”, AESC) გრძელვადიანი პერსპექტივით. AESC-ი იქნება წამყვანი თემატური ასოციაცია ევროკავშირში, რომელიც იქნება  არამარტო მმართველი  ადგილობრივი აკადემიური წევრებისა, არამედ განსაზღვრავს რეგიონების განვითარებას წევრების საქმიანობაზე დაყრდნობით. ჟან მონეს ქსელთან ერთად დაფინანსების საწყის ეტაპზე AESC-ი იღებს ვალდებულებას, მოახდინოს პარტნიორი ინსტიტუტების სინერგია და შექმნას საუკეთესო ნიშნული.

ბანერები